แบบฟอร์มสั่งซื้อคอร์สเรียน

1 . เลือกคอร์สเรียน

โรงเรียนกวดวิชาครูฮีม ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ เมื่อเลือกคอร์สเรียนเรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถโอนเงินค่าสั่งซื้อเข้าบัญชี
นายสุเทพ โชติมานิต ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขบัญชี 391-2-78364-1 เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่ง sms หรือโทรแจ้งที่ 0827057440 ขอบคุณครับ

คอร์สสอบเข้า ม.1
 • คอร์สสอบเข้า ม.1

  +เอกสารการเรียน pdf
  +ดูได้ไม่มีหมดอายุ
  +++++รายละเอียด+++++
  1.จำนวนนับและการบวก ลบ คูณ และหาร
  2.สมการและการแก้สมการ 
  3.ตัวประกอบของจำนวนนับ
  4.มุมและส่วนของเส้นตรง 
  5.เส้นขนาน
  6.ทิศทางและแผนผัง 
  7.เศษส่วน
  8.การบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม 
  9.การหารทศนิยม
  10.รูปสี่เหลี่ยม 
  11.รูปสามเหลี่ยม
  12.รูปวงกลม 
  13.บทประยุกต์
  14.รูปทรงและปริมาตร 
  15.แผนภูมิและกราฟ
  16.ความน่าจะเป็น


คอร์ส ม.1 เทอม 2
 • คอร์ส ม.1 เทอม 2
  ### หลักสูตรใหม่ปี 60 ###
  1. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  2. อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
  3. กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
  4. สถิติ 1
  5. การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
  6. พหุนาม
  7. การประยุกต์ 2
คอร์ส ม.2 เทอม 1
 • คอร์ส ม.2 เทอม 1
  +เอกสารการเรียน pdf
  +ดูได้ไม่มีหมดอายุ
  +++++รายละเอียด+++++
  ทฤษฏีบทพีทาโกรัส
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
  การแปลงทางเรขาคณิต
  สมบัติของเลขยกกำลัง
  พหุนาม
  ปริซึมและทรงกระบอก

คอร์ส ม.2 เทอม 2
 • คอร์ส ม.2 เทอม 2
  +เอกสารการเรียน pdf
  +ดูได้ไม่มีหมดอายุ
  +++++รายละเอียดคณิตพื้นฐาน+++++
  1.ทฤษฏีบทพีทาโกรัส
  2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
  3.การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  4.เส้นขนาน
  +++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++
  5.การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
  6.สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
  7.การแปรผัน
คอร์ส ม.3 เทอม 1
 • คอร์ส ม.3 เทอม 1
  +เอกสารการเรียน pdf
  +ดูได้ไม่มีหมดอายุ
  +++++รายละเอียดคณิตพื้นฐาน+++++
  1.พื้นที่ผิวและปริมาตร
  2.กราฟ
  3.ระบบสมการเชิงเส้น
  4.ความคล้าย
  +++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++
  5.กรณฑ์ที่สอง
  6.การแยกตัวประกอบพหุนาม
  7.สมการกำลังสอง
  8.พาราโบลา

คอร์ส ม.3 เทอม 2
 • คอร์ส ม.3 เทอม 2
  +เอกสารการเรียน pdf
  +ดูได้ไม่มีหมดอายุ
  +++++รายละเอียด+++++
  1.อสมการ
  2.ความน่าจะเป็น
  3.สถิติ
  4.ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
  +++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++
  5.การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
  6.ระบบสมการ
  7.วงกลม
  8.เศษส่วนของพหุนาม

คอร์ส ม.4 เทอม 1 (พื้นฐาน)
 • คอร์ส ม.4 เทอม 1 (พื้นฐาน)
  +เอกสารการเรียน pdf
  +ดูได้ไม่มีหมดอายุ
  +++++รายละเอียดคณิตพื้นฐาน+++++
  1.เซต
  2.การให้เหตุผล
  3.จำนวนจริง
  4.เลขยกกำลัง
คอร์ส ม.4 เทอม 1 (เพิ่มเติม)
 • คอร์ส ม.4 เทอม 1 (เพิ่มเติม)
  +เอกสารการเรียน pdf
  +ดูได้ไม่มีหมดอายุ
  +++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++
  1.เซต
  2.ตรรกศาสตร์
  3. ระบบจำนวนจริงและพหุนาม
คอร์ส ม.4 เทอม 2 (พื้นฐาน)
 • คอร์ส ม.4 เทอม 2 (พื้นฐาน)
  +เอกสารการเรียน pdf
  +ดูได้ไม่มีหมดอายุ
  +++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++
  1. หลักการนับเบื้องต้น
  2. ความน่าจะเป็น
คอร์ส ม.4 เทอม 2 (เพิ่มเติม)
 • คอร์ส ม.4 เทอม 2 (เพิ่มเติม)
  [คณิตเพิ่มเติม รวม 3 บท / ราคา 1,900 บาท]
  +เอกสารการเรียน pdf
  +ดูได้ไม่มีหมดอายุ
  +++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++
  1. ฟังก์ชัน
  2. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
  3. เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
คอร์ส ม.5 เทอม 1 (พื้นฐาน)
 • คอร์ส ม.5 เทอม 1 (พื้นฐาน)
  +เอกสารการเรียน pdf
  +ดูได้ไม่มีหมดอายุ
  +++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++
  1.เลขยกกำลัง
  2.ฟังก์ชัน
คอร์ส ม.5 เทอม 1 (เพิ่มเติม)
 • คอร์ส ม.5 เทอม 1 (เพิ่มเติม)
  +เอกสารการเรียน pdf
  +ดูได้ไม่มีหมดอายุ
  +++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++
  1.ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  2.เมทริกซ์
  3.เวกเตอร์ในสามมิติ
คอร์ส ม.5 เทอม 2 (พื้นฐาน)
 • คอร์ส ม.5 เทอม 2 (พื้นฐาน)
  +เอกสารการเรียน pdf
  +ดูได้ไม่มีหมดอายุ
  +++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++
  1.สถิติและข้อมูล
  2.การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
  3.ลำดับและอนุกรม
  4. ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน
คอร์ส ม.5 เทอม 2 (เพิ่มเติม)
 • คอร์ส ม.5 เทอม 2 (เพิ่มเติม)
  +เอกสารการเรียน pdf
  +ดูได้ไม่มีหมดอายุ
  +++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++
  1.จำนวนเชิงซ้อน
  2.ความน่าจะเป็น
คอร์ส ม.6 เทอม 1 (เพิ่มเติม)
 • คอร์ส ม.6 เทอม 1 (เพิ่มเติม)
  +เอกสารการเรียน pdf
  +ดูได้ไม่มีหมดอายุ
  +++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++
  1.การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
  2.การแจกแจงปกติ
  3.ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
คอร์ส ม.6 เทอม 2 (เพิ่มเติม)
 • คอร์ส ม.6 เทอม 2 (เพิ่มเติม)
  +เอกสารการเรียน pdf
  +ดูได้ไม่มีหมดอายุ
  +++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++
  1.ลำดับและอนุกรมอนันต์
  2.แคลคูลัสเบื้องต้น
  3.กำหนดการเชิงเส้น
คอร์ส ม.1 เทอม 1
 • คอร์ส ม.1 เทอม 1
  ### หลักสูตรใหม่ปี 60 ###
  1. ระบบจำนวนเต็ม
  2. การสร้างทางเรขาคณิต
  3. เลขยกกำลัง
  4. ทศนิยมและเศษส่วน
  5. รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
  6. การประยุกต์ 1
  7. จำนวนและตัวเลข
  8. การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง

2 . ข้อมูลผู้เรียน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบนะครับ ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล และข้อมูลติดต่ออย่างละเอียด