แบบฟอร์มสั่งซื้อคอร์สเรียน

1 . เลือกคอร์สเรียน

โรงเรียนกวดวิชาครูฮีม ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ เมื่อเลือกคอร์สเรียนเรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถโอนเงินค่าสั่งซื้อเข้าบัญชี
นายสุเทพ โชติมานิต ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขบัญชี 391-2-78364-1 เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่ง sms หรือโทรแจ้งที่ 0827057440 ขอบคุณครับ

คอร์สสอบเข้า ม.1
 • คอร์สสอบเข้า ม.1

  01. จำนวนนับและการบวก ลบ คูณ และหาร 02. สมการและการแก้สมการ 03. ตัวประกอบของจำนวนนับ 04. มุมและส่วนของเส้นตรง 05. เส้นขนาน 06. ทิศทางและแผนผัง 07. เศษส่วน 08. การบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม 09. การหารทศนิยม 10. รูปสี่เหลี่ยม 11. รูปสามเหลี่ยม 12. รูปวงกลม 13. บทประยุกต์ 14. รูปทรงและปริมาตร 15. แผนภูมิและกราฟ 16. ความน่าจะเป็น
  รวม 16 บท / ราคา 2,500 บาท

คอร์ส ม.1 เทอม 1
 • คอร์ส ม.1 เทอม 1
  01.ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย 02.ระบบจำนวนเต็ม 03. เลขยกกำลัง 04. พื้นฐานทางเรขาคณิต 05. การประยุกต์ 1 06. จำนวนและตัวเลข 07. การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง 08. การสร้าง
  รวม 8 บท / ราคา 1,800 บาท
คอร์ส ม.1 เทอม 2
 • คอร์ส ม.1 เทอม 2
  01. ทศนิยมและเศษส่วน 02. การประมาณค่า 03. คู่อันดับและกราฟ 04. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 05. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 06. การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล 07. พหุนาม 08.การประยุกต์ 2
  รวม 8 บท / ราคา 1,800 บาท
คอร์ส ม.2 เทอม 1
 • คอร์ส ม.2 เทอม 1
  01. อัตราส่วนและร้อยละ 02. การวัด 03. แผนภูมิรูปวงกลม 04. การแปลงทางเรขาคณิต 05. ความเท่ากันทุกประการ 06. สมบัติของเลขยกกำลัง 07. พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม 08. การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ 09. การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต
  รวม 9 บท / ราคา 1,800 บาท
คอร์ส ม.2 เทอม 2
 • คอร์ส ม.2 เทอม 2
  01. ทฤษฏีบทพีทาโกรัส 02. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 03. การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 04. เส้นขนาน 05. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง 06. สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 07. การแปรผัน
  รวม 8 บท / ราคา 1,800 บาท
คอร์ส ม.3 เทอม 1
 • คอร์ส ม.3 เทอม 1
  01. พื้นที่ผิวและปริมาตร 02. กราฟ 03. ระบบสมการเชิงเส้น 04. ความคล้าย 05. กรณฑ์ที่สอง 06. การแยกตัวประกอบพหุนาม 07. สมการกำลังสอง 08. พาราโบลา
  รวม 8 บท / ราคา 1,800 บาท
คอร์ส ม.3 เทอม 2
 • คอร์ส ม.3 เทอม 2
  01. อสมการ 02. ความน่าจะเป็น 03. สถิติ 04. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 05. การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม 06. ระบบสมการ 07. วงกลม 08. เศษส่วนของพหุนาม
  รวม 8 บท / ราคา 1,800 บาท
คอร์ส ม.4 เทอม 1 (เพิ่มเติม)
 • คอร์ส ม.4 เทอม 1 (เพิ่มเติม)
คอร์ส ม.4 เทอม 1 (พื้นฐาน)
 • คอร์ส ม.4 เทอม 1 (พื้นฐาน)
2 . ข้อมูลผู้เรียน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบนะครับ ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล และข้อมูลติดต่ออย่างละเอียด