ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
ระบบสมการ ตอนที่ 1 7:48
ระบบสมการ ตอนที่ 2 6:48
ระบบสมการ ตอนที่ 3 5:20
ระบบสมการ ตอนที่ 4 6:58
ระบบสมการ ตอนที่ 5 5:42
ระบบสมการ ตอนที่ 6 5:38
ระบบสมการ ตอนที่ 7 4:05
ระบบสมการ ตอนที่ 8 7:28
ระบบสมการ ตอนที่ 9 4:20
ระบบสมการ ตอนที่ 10 5:11
ระบบสมการ ตอนที่ 11 9:41
ระบบสมการ ตอนที่ 12 4:48
ระบบสมการ ตอนที่ 13 3:48
ระบบสมการ ตอนที่ 14 3:48
ระบบสมการ ตอนที่ 15 7:01
ระบบสมการ ตอนที่ 16 8:12
ระบบสมการ ตอนที่ 17 11:20
ระบบสมการ ตอนที่ 18 7:24
ระบบสมการ ตอนที่ 19 7:06
ระบบสมการ ตอนที่ 20 7:32
ระบบสมการ ตอนที่ 21 8:28
ระบบสมการ ตอนที่ 22 4:40
ระบบสมการ ตอนที่ 23 3:27
ระบบสมการ ตอนที่ 24 6:27
ระบบสมการ ตอนที่ 25 7:06
ระบบสมการ ตอนที่ 26 12:55
ระบบสมการ ตอนที่ 27 6:10
ระบบสมการ ตอนที่ 28 7:29
ระบบสมการ ตอนที่ 29 5:30
ระบบสมการ ตอนที่ 30 5:49
ระบบสมการ ตอนที่ 31 7:42
ระบบสมการ ตอนที่ 32 7:21
ระบบสมการ ตอนที่ 33 8:25
ระบบสมการ ตอนที่ 34 2:53
ระบบสมการ ตอนที่ 35 6:51
ระบบสมการ ตอนที่ 36 5:44
ระบบสมการ ตอนที่ 37 16:53
ระบบสมการ ตอนที่ 38 8:18
ระบบสมการ ตอนที่ 39 4:36
ระบบสมการ ตอนที่ 40 13:12
ระบบสมการ ตอนที่ 41 7:06
ระบบสมการ ตอนที่ 42 10:35
ระบบสมการ ตอนที่ 43 5:44
ระบบสมการ ตอนที่ 44 5:05
ระบบสมการ ตอนที่ 45 4:17
ระบบสมการ ตอนที่ 46 7:27
ระบบสมการ ตอนที่ 47 11:03
ระบบสมการ ตอนที่ 48 5:10
ระบบสมการ ตอนที่ 49 7:02
ระบบสมการ ตอนที่ 50 8:48
ระบบสมการ ตอนที่ 51 8:08
บทที่ 6 ระบบสมการ

ในระบบสมการเชิงเส้น มีหลักว่า เราจะหาค่าตัวแปรได้ทีละตัวเท่านั้น โดยเมื่อได้ค่าของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งแล้ว จึงนำกลับไปแทนค่าในสมการใดก็ได้เพื่อหาค่าของตัวแปรที่เหลือ หลักโดยทั่วไปของการแก้ระบบสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสองมี 2 วิธีคือ การกำจัดตัวแปร และการแทนค่า ฝึกบ่อยๆครับ บทนี้ไม่ยากเลย