ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 1 5:52
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 2 5:17
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 3 9:02
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 4 13:03
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 5 5:47
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 6 7:16
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 7 5:27
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 8 4:19
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 9 4:48
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 10 4:28
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 11 3:11
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 12 8:11
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 13 13:19
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 14 5:41
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 15 4:38
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 16 5:18
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 17 5:10
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 18 4:27
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 19 4:30
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 20 8:52
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 21 8:25
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 22 9:23
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 23 6:04
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 24 7:15
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 25 3:08
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 26 10:07
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 27 9:21
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 28 4:24
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 29 3:41
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 30 2:59
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 31 4:40
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 32 5:44
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 33 4:25
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 34 9:50
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 35 7:49
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 36 10:25
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 37 5:50
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 38 4:30
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 39 3:39
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 40 2:17
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 41 3:43
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 42 6:15
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 43 6:15
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 44 8:12
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 45 9:23
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 46 4:58
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 47 6:46
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 48 7:57
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 49 6:35
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 50 5:17
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 51 6:07
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 52 4:52
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 53 6:06
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 54 4:08
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 55 4:57
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 56 6:47
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 57 4:52
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 58 7:54
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 59 3:44
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 60 4:35
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 61 2:47
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 62 8:07
ความน่าจะเป็น ตอนที่ 63 6:49
บทที่ 2 ความน่าจะเป็น

บทนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ ไม่ต้องอาศัยความรู้จากบทอื่นเลย ไม่ต้องแก้สมการ ไม่ต้องแยกตัวประกอบ แต่ต้องรู้วิธีการทำโจทย์ในแต่ละแนว เป็นบทที่ใช้เวลาทำไม่นาน แต่ต้องอาศัยความรอบคอบในการค่อยๆ ไล่คิดกรณีที่เป็นไปได้ แนวโจทย์หลักๆคือ การโยนเหรียญ โยนลูกเต๋า เลือกไพ่ หยิบของออกจากกล่อง ซึ่งโจทย์ในแต่ละแนวครูฮีมได้ให้หลักการทำไว้แล้ว พยายามฝึกฝนตามหลักการที่ครูให้ไว้บ่อยๆ