ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
อสมการ ตอนที่ 1 6:17
อสมการ ตอนที่ 2 1:26
อสมการ ตอนที่ 3 2:31
อสมการ ตอนที่ 4 5:45
อสมการ ตอนที่ 5 2:24
อสมการ ตอนที่ 6 2:55
อสมการ ตอนที่ 7 6:39
อสมการ ตอนที่ 8 2:17
อสมการ ตอนที่ 9 3:02
อสมการ ตอนที่ 10 3:08
อสมการ ตอนที่ 11 3:57
อสมการ ตอนที่ 12 3:09
อสมการ ตอนที่ 13 3:09
อสมการ ตอนที่ 14 4:41
อสมการ ตอนที่ 15 5:55
อสมการ ตอนที่ 16 2:31
อสมการ ตอนที่ 17 4:23
อสมการ ตอนที่ 18 3:19
อสมการ ตอนที่ 19 3:51
อสมการ ตอนที่ 20 3:39
อสมการ ตอนที่ 21 6:19
อสมการ ตอนที่ 22 8:07
อสมการ ตอนที่ 23 5:36
อสมการ ตอนที่ 24 6:00
อสมการ ตอนที่ 25 5:01
อสมการ ตอนที่ 26 5:27
อสมการ ตอนที่ 27 6:46
อสมการ ตอนที่ 28 4:25
อสมการ ตอนที่ 29 6:32
อสมการ ตอนที่ 30 4:03
อสมการ ตอนที่ 31 10:42
อสมการ ตอนที่ 32 3:07
อสมการ ตอนที่ 33 5:52
อสมการ ตอนที่ 34 6:10
อสมการ ตอนที่ 35 5:44
อสมการ ตอนที่ 36 3:38
อสมการ ตอนที่ 37 2:29
อสมการ ตอนที่ 38 4:18
อสมการ ตอนที่ 39 3:59
อสมการ ตอนที่ 40 7:07
อสมการ ตอนที่ 41 11:50
อสมการ ตอนที่ 42 10:48
อสมการ ตอนที่ 43 2:49
อสมการ ตอนที่ 44 7:12
อสมการ ตอนที่ 45 2:08
อสมการ ตอนที่ 46 6:38
อสมการ ตอนที่ 47 8:20
อสมการ ตอนที่ 48 11:40
อสมการ ตอนที่ 49 6:24
อสมการ ตอนที่ 50 5:17
อสมการ ตอนที่ 51 8:25
บทที่ 1 อสมการ

โดยหลักทั่วไปแล้วการแก้อสมการจะเหมือนกับการแก้สมการทุอย่าง ต่างกันแค่เพียงเรื่องการนำค่าลบ ไปคูณหรือหารต้องระวังหน่อย เพราะเครื่องหมายอสมการจะเปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม ในส่วนของการเขียนเส้นจำนวนควรจะเขียนกำกับกลังจากแก้สมการเสร็จแล้ว เพราะจะได้เห็นภาพรวมของคำตอบได้ดียิ่งขึ้น