ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
พาราโบลา ตอนที่ 1 10:32
พาราโบลา ตอนที่ 2 2:32
พาราโบลา ตอนที่ 3 9:31
พาราโบลา ตอนที่ 4 12:04
พาราโบลา ตอนที่ 5 6:19
พาราโบลา ตอนที่ 6 5:04
พาราโบลา ตอนที่ 7 3:18
พาราโบลา ตอนที่ 8 5:34
พาราโบลา ตอนที่ 9 2:44
พาราโบลา ตอนที่ 10 3:25
พาราโบลา ตอนที่ 11 3:13
พาราโบลา ตอนที่ 12 2:43
พาราโบลา ตอนที่ 13 1:50
พาราโบลา ตอนที่ 14 1:47
พาราโบลา ตอนที่ 15 4:43
พาราโบลา ตอนที่ 16 5:20
พาราโบลา ตอนที่ 17 10:36
พาราโบลา ตอนที่ 18 2:19
พาราโบลา ตอนที่ 19 5:06
พาราโบลา ตอนที่ 20 8:01
พาราโบลา ตอนที่ 21 4:57
พาราโบลา ตอนที่ 22 4:57
พาราโบลา ตอนที่ 23 5:58
พาราโบลา ตอนที่ 24 4:33
พาราโบลา ตอนที่ 25 3:56
พาราโบลา ตอนที่ 26 14:35
พาราโบลา ตอนที่ 27 12:31
พาราโบลา ตอนที่ 28 8:24
พาราโบลา ตอนที่ 29 3:58
พาราโบลา ตอนที่ 30 5:32
พาราโบลา ตอนที่ 31 6:52
พาราโบลา ตอนที่ 32 1:56
พาราโบลา ตอนที่ 33 5:38
พาราโบลา ตอนที่ 34 4:01
พาราโบลา ตอนที่ 35 2:43
พาราโบลา ตอนที่ 36 2:29
พาราโบลา ตอนที่ 37 3:22
พาราโบลา ตอนที่ 38 7:18
พาราโบลา ตอนที่ 39 3:37
พาราโบลา ตอนที่ 40 5:07
พาราโบลา ตอนที่ 41 3:30
พาราโบลา ตอนที่ 42 3:14
พาราโบลา ตอนที่ 43 3:20
พาราโบลา ตอนที่ 44 5:31
พาราโบลา ตอนที่ 45 2:10
พาราโบลา ตอนที่ 46 5:28
พาราโบลา ตอนที่ 47 4:00
พาราโบลา ตอนที่ 48 4:57
บทที่ 8 พาราโบลา
การวาดกราฟนักเรียนต้องฝึกวาดบ่อยๆนะครับ อีกส่วนหนึ่งคือรูปแบบของสมการนักเรียนต้องหาส่วนประกอบต่างๆ ของพาราโบลาจากสมการให้ได้ ส่วนนี้อาจจะต้องจำเล็กน้อย แต่ถ้าลงมือทำบ่อยจะจำได้เอง นักเรียนต้องฝึกความชำนาญในการที่จะเปลี่ยนจากรูปกราฟเป็นสมการ เปลี่ยนจากสมการเป็นรูปกราฟเพราะเกือบทั้งเรื่องจะเปลี่ยนกลับไปกลับมากันตลอด