ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
สมการกำลังสอง ตอนที่ 1 3:56
สมการกำลังสอง ตอนที่ 2 7:22
สมการกำลังสอง ตอนที่ 3 5:30
สมการกำลังสอง ตอนที่ 4 2:15
สมการกำลังสอง ตอนที่ 5 2:13
สมการกำลังสอง ตอนที่ 6 3:47
สมการกำลังสอง ตอนที่ 7 6:49
สมการกำลังสอง ตอนที่ 8 5:27
สมการกำลังสอง ตอนที่ 9 3:03
สมการกำลังสอง ตอนที่ 10 5:41
สมการกำลังสอง ตอนที่ 11 2:50
สมการกำลังสอง ตอนที่ 12 6:33
สมการกำลังสอง ตอนที่ 13 7:41
สมการกำลังสอง ตอนที่ 14 7:18
สมการกำลังสอง ตอนที่ 15 3:51
สมการกำลังสอง ตอนที่ 16 3:49
สมการกำลังสอง ตอนที่ 17 6:32
สมการกำลังสอง ตอนที่ 18 5:24
สมการกำลังสอง ตอนที่ 19 3:56
สมการกำลังสอง ตอนที่ 20 7:13
สมการกำลังสอง ตอนที่ 21 4:10
สมการกำลังสอง ตอนที่ 22 7:46
สมการกำลังสอง ตอนที่ 23 4:05
สมการกำลังสอง ตอนที่ 24 7:51
สมการกำลังสอง ตอนที่ 25 3:16
สมการกำลังสอง ตอนที่ 26 6:39
สมการกำลังสอง ตอนที่ 27 8:06
สมการกำลังสอง ตอนที่ 28 9:07
สมการกำลังสอง ตอนที่ 29 6:48
สมการกำลังสอง ตอนที่ 30 14:37
สมการกำลังสอง ตอนที่ 31 6:36
สมการกำลังสอง ตอนที่ 32 5:37
สมการกำลังสอง ตอนที่ 33 3:36
สมการกำลังสอง ตอนที่ 34 3:30
สมการกำลังสอง ตอนที่ 35 3:48
สมการกำลังสอง ตอนที่ 36 4:08
สมการกำลังสอง ตอนที่ 37 2:37
สมการกำลังสอง ตอนที่ 38 6:51
สมการกำลังสอง ตอนที่ 39 2:57
สมการกำลังสอง ตอนที่ 40 12:42
สมการกำลังสอง ตอนที่ 41 4:20
สมการกำลังสอง ตอนที่ 42 3:26
สมการกำลังสอง ตอนที่ 43 5:05
สมการกำลังสอง ตอนที่ 44 1:51
สมการกำลังสอง ตอนที่ 45 3:15
สมการกำลังสอง ตอนที่ 46 6:18
สมการกำลังสอง ตอนที่ 47 4:43
สมการกำลังสอง ตอนที่ 48 6:39
สมการกำลังสอง ตอนที่ 49 8:55
สมการกำลังสอง ตอนที่ 50 4:20
สมการกำลังสอง ตอนที่ 51 9:45
บทที่ 7 สมการกำลังสอง

บทนี้เป็นบทต่อเนื่องมาจากการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง เพราะเราจะใช้พื้นฐานการแยกตัวประกอบ มาจัดรูปพหุนามให้เป็นวงเล็บสองวงเล็บที่คูณกัน ส่วนถัดมาจะเป็นการใช้สูตรในการแก้สมการ การแก้โจทย์ปัญหา สิ่งแรกที่ต้องทำของการแก้โจทย์ปัญหาคือการสมมุติตัวแปร โดยปกติแล้วตัวแปรจะคือ สิ่งที่โจทย์ถามหา โจทย์ปัญหามีรูปแบบที่หลากหลาย นักเรียนควรฝึกทำและทบทวนให้ครบทุกแนว