ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 1 8:20
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 2 6:20
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 3 10:30
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 4 5:12
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 5 2:43
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 6 2:44
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 7 6:15
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 8 8:20
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 9 3:46
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 10 3:03
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 11 6:05
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 12 5:07
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 13 7:44
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 14 2:51
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 15 5:58
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 16 4:01
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 17 6:44
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 18 2:44
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 19 5:13
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 20 2:57
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 21 4:32
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 22 9:45
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 23 5:53
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 24 16:44
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 25 8:54
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 26 16:20
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 27 12:55
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 28 1:50
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 29 1:53
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 30 8:19
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 31 2:16
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 32 6:28
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 33 5:07
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 34 3:14
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 35 4:11
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 36 5:29
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 37 7:18
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 38 5:00
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 39 4:05
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 40 8:30
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 41 5:34
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 42 6:03
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 43 7:04
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 44 3:27
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 45 3:50
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 46 4:00
การแยกตัวประกอบพหุนาม ตอนที่ 47 5:00
บทที่ 6 การแยกตัวประกอบพหุนาม
เป็นบทสำคัญที่ควรฝึกให้ชำนาญ เพราะความรู้ในเรื่องการแยกตัวประกอบยังต้องนำไปใช้ในการทำโจทย์บทอื่นๆ เช่น เรื่องสมการกำลังสอง เรื่องกรณฑ์ เรื่องที่สำคัญของบทนี้คือเรื่องการแยกตัวประกอบโดยใช้กำลังสองสมบูรณ์ นักเรียนต้องจับหลักให้แม่น อีกส่วนก็คือ การแยกตัวประกอบโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ โจทย์ชอบออกมากๆ ขั้นต้องการทำจะมีหลายขั้นตอน ถ้าทำถูกทุกอย่างจะลงตัว