ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 1 3:54
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 2 4:05
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 3 6:23
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 4 7:07
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 5 6:34
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 6 9:05
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 7 4:38
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 8 7:24
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 9 2:19
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 10 4:01
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 11 4:43
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 12 6:17
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 13 8:12
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 14 6:07
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 15 7:03
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 16 9:28
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 17 6:22
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 18 4:36
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 19 6:39
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 20 6:15
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 21 5:38
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 22 7:30
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 23 6:07
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 24 7:01
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 25 7:24
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 26 7.56
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 27 3:18
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 28 7:28
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 29 12:43
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 30 5:16
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 31 6:22
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 32 6:15
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 33 4:33
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 34 6:21
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 35 7:30
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 36 3:12
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 37 8:09
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 38 9:52
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 39 7:31
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 40 6:23
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 41 5:24
กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 42 6:09
บทที่ 5 กรณฑ์ที่สอง

บทนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนต่อชั้น ม.ปลาย นักเรียนควรทำความเข้าใจความหมายให้ดี นักเรียนต้องกลับไปทบทวนเรื่องการแยกตัวประกอบ และเรื่องที่สำคัญที่ต้องทบทวนคือเลขยกกำลัง เนื้อหาช่วงแรกจะไม่ยาก อาศัยการคิดเลขให้คล่องๆหน่อย ส่วนหลังๆ จะยากหน่อย เพราะต้องชำนาญการจับกลุ่มในการคิดเลข มามองรูปแบบของแนวโจทย์ให้ออก ทำบ่อยๆ แล้วจะจำได้เอง