ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
ความคล้าย ตอนที่ 1 2:23
ความคล้าย ตอนที่ 2 5:47
ความคล้าย ตอนที่ 3 5:12
ความคล้าย ตอนที่ 4 4:46
ความคล้าย ตอนที่ 5 3:33
ความคล้าย ตอนที่ 6 2:42
ความคล้าย ตอนที่ 7 4:04
ความคล้าย ตอนที่ 8 3:28
ความคล้าย ตอนที่ 9 5:26
ความคล้าย ตอนที่ 10 4:09
ความคล้าย ตอนที่ 11 8:10
ความคล้าย ตอนที่ 12 6:05
ความคล้าย ตอนที่ 13 12:51
ความคล้าย ตอนที่ 14 8:00
ความคล้าย ตอนที่ 15 8:30
ความคล้าย ตอนที่ 16 13:46
ความคล้าย ตอนที่ 17 5:53
ความคล้าย ตอนที่ 18 2:22
ความคล้าย ตอนที่ 19 3:08
ความคล้าย ตอนที่ 20 3:33
ความคล้าย ตอนที่ 21 4:33
ความคล้าย ตอนที่ 22 4:57
ความคล้าย ตอนที่ 23 5:58
ความคล้าย ตอนที่ 24 6:50
ความคล้าย ตอนที่ 25 2:40
ความคล้าย ตอนที่ 26 3:13
ความคล้าย ตอนที่ 27 2:43
ความคล้าย ตอนที่ 28 3:06
ความคล้าย ตอนที่ 29 4:41
ความคล้าย ตอนที่ 30 3:12
ความคล้าย ตอนที่ 31 7:38
ความคล้าย ตอนที่ 32 7:37
ความคล้าย ตอนที่ 33 4:20
ความคล้าย ตอนที่ 34 3:47
ความคล้าย ตอนที่ 35 5:24
ความคล้าย ตอนที่ 36 7:23
ความคล้าย ตอนที่ 37 6:03
ความคล้าย ตอนที่ 38 3:45
ความคล้าย ตอนที่ 39 6:39
ความคล้าย ตอนที่ 40 9:10
ความคล้าย ตอนที่ 41 5:38
ความคล้าย ตอนที่ 42 17:33
ความคล้าย ตอนที่ 43 7:21
ความคล้าย ตอนที่ 44 5:30
ความคล้าย ตอนที่ 45 3:38
ความคล้าย ตอนที่ 46 7:30
ความคล้าย ตอนที่ 47 5:49
ความคล้าย ตอนที่ 48 4:33
ความคล้าย ตอนที่ 49 7:50
ความคล้าย ตอนที่ 50 3:52
ความคล้าย ตอนที่ 51 4:33
ความคล้าย ตอนที่ 52 12:44
ความคล้าย ตอนที่ 53 9:20
ความคล้าย ตอนที่ 54 11:52
ความคล้าย ตอนที่ 55 9:12
ความคล้าย ตอนที่ 56 7:27
ความคล้าย ตอนที่ 57 4:24
ความคล้าย ตอนที่ 58 5:51
ความคล้าย ตอนที่ 59 4:23
ความคล้าย ตอนที่ 60 6:50
ความคล้าย ตอนที่ 61 2:31
ความคล้าย ตอนที่ 62 9:22
บทที่ 4 ความคล้าย

เรื่องที่ต้องทำให้ได้หลักๆ ของบทนี้ก็คือ หามุมที่สมนัยกัน หาด้านที่สมนัยกัน หาอัตราส่วนของด้านที่สมนัยกัน ในบทนี้ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรขาคณิตด้วย โจทย์โดยทั่วไปมักจะให้เราหาด้านและมุมที่ต้องการ ไม่ยากเลยนะ แต่มีสิ่งที่ควรระวังคือ อย่าดูมุมผิด ดูด้านผิด