ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 1 7.34
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 2 6:00
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 3 4:50
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 4 7:08
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 5 4:49
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 6 7:13
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 7 4:20
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 8 4:44
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 9 4:47
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 10 7:48
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 11 4:19
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 12 2:58
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 13 5:34
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 14 5:03
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 15 4:34
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 16 4:10
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 17 5:49
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 18 7:18
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 19 6:15
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 20 5:36
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 21 7:33
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 22 6:31
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 23 8:01
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 24 8:53
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 25 4:34
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 26 6:35
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 27 9:45
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 28 4:17
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 29 5:08
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 30 5:11
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 31 4:53
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 32 4:12
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 33 3:54
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 34 5:24
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 35 4:22
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 36 2:37
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 37 5:17
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 38 5:20
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 39 6:16
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 40 7:10
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 41 7:05
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 42 3:38
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 43 5:44
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 44 9:09
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 45 11:38
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 46 13:07
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 47 8:42
บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้น
บทนี้ต้องใช้พื้นฐานมาวาดกราฟเพื่อหาคำตอบของระบบสมการ ส่วนที่สำคัญคือการแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นตรงนี้ต้องทำให้ได้เพราะข้อสอบชอบมากๆ ตรงนี้ต้องเข้าใจหลักการจะใช้การกำจัดตัวแปรหรือแทนค่าก็ได้ ค่อยๆทำ คิดอย่างเป็นระบบ ส่วนที่จะเป็นปัญหาสำหรับนักเรียนทุกคน คือ การแก้โจทย์ปัญหา หลักๆแล้วคือการสมมุติตัวแปร พยายามจับหลักการแก้โจทย์ปัญหาแต่ละแบบให้ได้