ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 1 6:22
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 2 5:39
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 3 5:10
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 4 5:16
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 5 5:31
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 6 2:51
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 7 4:58
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 8 5:14
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 9 3:28
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 10 5:55
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 11 6:14
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 12 4:57
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 13 6:46
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 14 5:07
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 15 4:07
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 16 2:41
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 17 9:14
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 18 7:42
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 19 4:19
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 20 8:11
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 21 8:50
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 22 3:13
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 23 6:20
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 24 5:20
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 25 4:18
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 26 9:59
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 27 2:42
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 28 4:48
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 29 4:51
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 30 1:39
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 31 7:06
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 32 6:49
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 33 3:38
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 34 5:08
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 35 2:35
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 36 6:04
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 37 7:10
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 38 8:46
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 39 4:48
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 40 3:15
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 41 4:35
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 42 5:17
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 43 9:03
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 44 2:50
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 45 7:12
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 46 5:20
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 47 8:15
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 48 8:18
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 49 6:46
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 50 4:43
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 51 9:22
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 52 6:51
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 53 3:07
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 54 5:25
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 55 4:10
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 56 4:39
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 57 6:04
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 58 6:24
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 59 3:54
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 60 6:46
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 61 3:57
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 62 7:05
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 63 8:00
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 64 6:05
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 65 4:56
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 66 4:23
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 67 5:58
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 68 3:26
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 69 3:37
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 70 6:11
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 71 4:29
บทที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร

การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร นักเรียนต้องใช้ความรู้เรื่องพีทาโกรัสมาใช้ในการทำโจทย์ บทนี้เริ่มแรกต้องวาดรูปก่อนทุกครั้งแล้วเขียนความยาวด้านลงไปในรูป ในส่วนของพื้นที่ผิวอาจจะต้องมีการคิดแบบแยกส่วน หรือนำพื้นที่มาลบกัน ส่วนเรื่องการหาปริมาตร สูตรต่างๆจะมีลักษณะที่คล้ายๆกัน จับหลักให้ได้จะได้ไม่ต้องจำทุกสูตร