ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 1 8:04
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 2 6:15
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 3 7:10
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 4 4:10
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 5 4:35
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 6 3:39
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 7 3:44
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 8 4:48
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 9 1:48
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 10 11:38
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 11 10:16
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 12 7:20
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 13 3:11
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 14 5:52
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 15 5:23
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 16 4:32
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 17 5:38
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 18 4:27
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 19 3:32
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 20 4:06
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 21 5:56
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 22 5:45
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 23 5:06
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 24 8:35
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 25 7:20
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 26 7:27
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 27 1:45
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 28 2:09
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 29 3:17
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 30 3:10
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 31 2:45
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 32 5:40
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 33 4:43
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 34 2:35
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 35 4:13
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 36 3:27
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 37 2:48
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 38 3:00
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 39 4:53
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 40 3:28
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 41 5:06
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 42 4:56
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 43 4:48
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 44 8:40
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 45 2:14
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 46 4:25
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 47 4:19
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 48 4:29
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 49 3:58
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 50 4:37
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 51 6:36
บทที่ 6 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

บทนี้จะเป็นการนำความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองมาต่อยอด หลักการพื้นฐานจะไม่ยาก มีเพียงแค่ แยกตัวประกอบแล้วแก้สมการ จะมีความซับซ้อนบ้างในส่วนของโจทย์ปัญหา หลักสำคัญคือต้องสมมติตัวแปรแล้วแก้สมการ