ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 1 11:23
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 2 5:32
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 3 6:41
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 4 4:40
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 5 3:14
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 6 5:12
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 7 2:37
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 8 8:01
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 9 4:57
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 10 4:30
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 11 4:39
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 12 5:57
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 13 8:07
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 14 5:30
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 15 5:58
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 16 5:23
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 17 5:52
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 18 4:41
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 19 5:32
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 20 4:10
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 21 6:15
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 22 4:10
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 23 6:54
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 24 4:07
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 25 4:50
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 26 3:42
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 27 4:25
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 28 2:26
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 29 6:39
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 30 6:03
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 31 3:47
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 32 3:35
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 33 2:57
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 34 2:05
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 35 2:51
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 36 3:35
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 37 3:58
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 38 6:35
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 39 2:08
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 40 5:09
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 41 2:27
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 42 1:25
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 43 1:15
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 44 3:54
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 45 1:525
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 46 1:23
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 47 1:41
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 48 5:09
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 49 2:21
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 50 4:18
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 51 5:00
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ตอนที่ 52 2:55
บทที่ 5 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
บทนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานของคณิตศาสตร์ เพราะจะใช้ตลอดในการแก้สมการ นักเรียนควรจะตั้งใจเป็นพิเศษ ที่จริงแล้วการแยกตัวประกอบไม่ได้ยากอะไร เป็นเพียงการ บวก ลบ คูณ หาร ธรรมดา คนที่จะทำบทนี้ได้เร็วคือคนที่แยกตัวประกอบได้เก่ง บวก ลบ เลขได้เร็ว จะมีเพียงแค่สองส่วนที่ต้องจำสูตรก็คือกำลังสองสมบูรณ์ และผลต่างกำลังสอง สองสูตรนี้จะเจอบ่อยมากๆ ในอนาคต ดังนั้นต้องท่องให้ได้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะครับ