ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 1 9:58
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 2 5:42
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 3 6:29
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 4 7:01
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 5 3:31
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 6 4:25
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 7 6:51
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 8 3:56
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 9 5:18
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 10 5:21
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 11 4:23
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 12 5:43
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 13 2:56
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 14 2:58
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 15 2:28
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 16 3:44
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 17 3:24
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 18 3:01
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 19 3:54
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 20 4:03
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 21 4:26
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 22 5:30
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 23 3:08
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 24 4:05
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 25 4:59
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 26 4:35
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 27 7:41
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 28 5:28
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 29 3:33
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 30 5:14
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 31 5:36
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 32 6:56
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 33 6:41
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 34 13:19
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 35 7:40
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 36 6:05
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 37 8:22
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 38 7:33
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 39 8:21
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 40 8:53
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 41 8:00
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 42 1:41
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 43 3:15
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 44 3:48
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 45 1:11
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 46 5:14
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 47 4:21
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 48 3:16
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 49 5:31
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 50 4:05
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 51 7:01
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 52 6:00
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 53 4:07
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 54 2:54
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 55 8:14
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 56 4:15
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 57 2:56
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 58 4:29
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 59 5:56
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 60 3:37
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 61 7:00
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 62 2:50
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 63 5:22
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 64 13:21
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 65 7:45
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 66 7:27
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 67 4:32
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 68 3:27
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 69 7:56
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 70 8:45
บทที่ 3 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

บทนี้ส่วนใหญ่จะเน้นหนักที่การแก้โจทย์ปัญหา เราจะต้องรู้ว่าโจทย์ปัญหาแต่ละประเภทต้องใช้หลักการใดในการใช้แก้โจทย์ปัญหา โจทย์หลังๆจะค่อนข้างซับซ้อน นักเรียนควรจะฝึกทำโจทย์ให้ครบทุกแนว