ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 1 10:49
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 2 6:26
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 3 3:17
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 4 5:25
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 5 9:16
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 6 5:43
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 7 8:01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 8 8:41
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 9 6:15
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 10 9:21
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 11 6:25
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 12 5:55
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 13 3:24
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 14 5:38
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 15 4:11
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 16 5:23
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 17 4:35
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 18 5:10
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 19 2:24
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 20 5:35
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 21 7:31
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 22 6:22
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 23 3:30
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 24 3:05
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 25 4:26
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 26 3:27
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 27 5:04
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 28 3:53
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 29 6:05
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 30 5:22
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 31 5:57
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 32 4:57
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 33 5:49
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 34 5:00
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 35 6:34
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 36 4:14
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 37 2:23
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 38 5:04
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 39 9:31
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 40 8:07
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 41 5:46
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 42 5:36
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 43 5:28
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 44 7:02
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 45 6:06
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 46 5:09
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 47 3:23
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ตอนที่ 48 9:21
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
เนื้อหาโดยรวมของบทนี้ถือว่าไม่ยากส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกทักษะในการคิดเลข การเปลี่ยนจากเศษส่วนเป็นทศนิยมจะใช้การตั้งหาร ส่วนการเปลี่ยนจากทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วนจะต้องอาศัยหลักการที่ครูให้ไว้ ถอดรากที่สอง จำไว้ว่าจะต้องมีบวก ลบ ถอดรากโดยการแยกตัวประกอบ (เหมือน 2 ตัว ดึงออกมา 1 ตัว) หรือถ้าตัวเลขเยอะจะใช้การตั้งตารางหาร  รากที่สามจะใช้การแยกตัวประกอบ