ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 1 6:32
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 2 3:24
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 3 3:13
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 4 3:29
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 5 3:46
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 6 3:33
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 7 1:51
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 8 1:47
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 9 4:11
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 10 3:28
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 11 4:08
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 12 4:05
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 13 6:04
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 14 2:11
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 15 3:03
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 16 2:49
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 17 3:33
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 18 2:44
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 19 5:01
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 20 6:09
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 21 2:51
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 22 2:07
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 23 4:41
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 24 7:24
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 25 7:21
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 26 8:39
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 27 2:37
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 28 5:56
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 29 8:02
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 30 3:51
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 31 4:24
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 32 4:05
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 33 5:53
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 34 3:52
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 35 3:34
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 36 4:01
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 37 5:46
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 38 4:27
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 39 4:32
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 40 4:49
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 41 4:50
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 42 1:41
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 43 1:57
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 44 1:37
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 45 1:25
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 46 2:06
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 47 2:55
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 48 4:19
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 49 3:14
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 50 3:15
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 51 2:43
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 52 6:46
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 53 7:02
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 54 6:17
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 55 7:58
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 56 2:11
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 57 2:02
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 58 3:47
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 59 6:31
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 60 7:15
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 61 4:39
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 62 7:19
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 63 4:13
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 64 3:35
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 65 4:57
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 66 6:28
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 67 3:24
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 68 5:46
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 69 3:04
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 70 3:51
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 71 8:38
บทที่ 1 ทฤษฏีบทพีทาโกรัส
เรื่องนี้เป็นความสัมพันธ์ของด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก สิ่งที่สำคัญคือต้องจำอัตราส่วนปีทาโกรัสให้ได้ ซึ่งอัตราส่วนนี้สามารถยืด (คูณ) และหดได้ (หาร) ถ้าจำไม่ได้นักเรียนต้องคำนวนโดยอาศัยทฤษฎีบทปีทาโกรัส ถ้าต้องคำนวณสิ่งที่นักเรียนต้องทำให้ได้คือการถอดรูท ตรงนี้สำคัญนะครับ บทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัสจะเป็นการดูว่าด้านที่ให้มาจะทำให้เกิดสามเหลี่ยมชนิดใด