ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 1 5:11
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 2 6:25
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 3 5:36
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 4 8:59
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 5 4:43
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 6 5:46
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 7 4:41
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 8 4:06
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 9 2:28
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 10 3:32
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 11 4:27
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 12 4:13
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 13 5:47
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 14 3:31
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 15 4:16
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 16 2:29
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 17 2:06
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 18 3:50
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 19 2:36
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 20 4:40
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 21 2:23
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 22 3:26
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 23 2:33
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 24 6:26
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 25 3:51
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 26 3:03
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 27 4:17
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 28 5:38
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 29 4:38
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 30 4:13
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 31 4:49
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 32 3:40
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 33 4:13
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 34 3:41
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 35 4:17
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 36 4:26
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 37 4:00
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 38 2:38
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 39 2:14
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 40 1:45
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 41 3:23
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 42 3:17
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 43 2:24
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 44 4:13
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 45 0:56
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 46 4:31
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 47 1:12
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 48 1:06
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 49 3:47
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 50 2:43
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 51 5:00
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 52 2:47
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 53 1:38
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 54 1:39
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 55 3:10
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 56 4:08
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 57 5:12
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 58 2:25
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 59 2:22
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 60 3:24
บทที่ 9การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต

เนื้อหาโดยรวมจะคล้ายกับเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต สิ่งที่สำคัญและโจทย์จะถามหาเสมอคือการหาพิกัดของของการเลื่อนขนาน พิกัดของการสะท้อน พิกัดของการหมุน นักเรียนจะต้องฝึกหาให้เป็นทั้งจากรูป และจากหลักการดูพิกัดที่ครูสอนไว้ในเนื้อหา หัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ทำบทนี้ได้คือ ฝึกเขียนบ่อย ฝึกวาดรูปบ่อย