ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 1 11:34
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 2 6:11
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 3 5:35
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 4 5:51
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 5 3:40
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 6 3:45
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 7 4:29
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 8 3:46
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 9 4:07
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 10 3:48
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 11 4:47
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 12 4:33
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 13 4:50
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 14 1:56
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 15 1:51
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 16 3:34
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 17 4:29
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 18 4:31
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 19 4:07
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 20 3:26
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 21 3:06
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 22 3:50
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 23 3:57
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 24 4:05
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 25 2:34
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 26 3:08
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 27 4:56
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 28 7:16
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 29 1:06
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 30 5:19
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 31 4:16
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 32 3:49
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 33 4:11
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 34 5:31
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 35 5:19
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 36 1:41
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 37 1:38
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 38 1:24
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 39 1:52
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 40 1:12
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 41 2:15
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 42 7:26
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 43 7:09
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 44 2:23
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 45 6:41
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 46 4:38
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 47 7:18
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 48 0:54
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 49 4:07
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 50 3:59
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 51 6:24
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 52 4:23
บทที่ 5 ความเท่ากันทุกประการ
บทนี้จะเน้นการพิสูจน์ความเท่ากันทุกประการ ซึ่งนักเรียนจะต้องสามารถบอกได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการด้วยความสัมพันธ์แบบใด และอธิบายเห็นผลในแต่ละบรรทัดให้ได้ โดยทั่วไปแล้วเหตุผลก็จะซ้ำกันไป ซ้ำกันมา อีกเรื่องที่สำคัญ คือการเรียงมุม เรียงด้าน ให้ถูกต้อง ตรงนี้นักเรียนต้องพยายามหาจุดสังเกตนะครับ