ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 1 4:00
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 2 5:43
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 3 6:14
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 4 8:13
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 5 4:11
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 6 5:48
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 7 4:58
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 8 6:10
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 9 5:00
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 10 4:51
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 11 3:24
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 12 1:18
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 13 2:39
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 14 4:00
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 15 4:23
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 16 3:57
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 17 5:06
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 18 4:10
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 19 2:18
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 20 3:20
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 21 3:26
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 22 2:55
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 23 6:55
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 24 3:05
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 25 6:56
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 26 8:06
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 27 5:03
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 28 4:47
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 29 7:24
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 30 5:14
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 31 5:24
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 32 6:05
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 33 5:09
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 34 4:51
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 35 2:34
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 36 2:24
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 37 2:19
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 38 3:08
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 39 2:31
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 40 3:52
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 41 1:33
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 42 4:42
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 43 2:43
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 44 1:47
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 45 2:13
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 46 1:56
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 47 2:16
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 48 2:20
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 49 2:34
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 50 3:53
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 51 6:09
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 52 3:28
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 53 6:33
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 54 1:35
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 55 2:37
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 56 2:19
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 57 3:28
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 58 3:54
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 59 2:22
บทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต

การแปลงทางเรขาคณิตจะประกอบด้วย 3 เรื่องหลักคือ การเลื่อนขนาน ส่วนที่สำคัญคือเวกเตอร์ ต้องดูทิศทาง ดูบวก ดูลบ ให้เป็น การสะท้อน ระยะของรูปต้นแบบกับระยะของภาพจะต้องเท่ากัน รูปต้นแบบอยู่ทางซ้าย ภาพจะอยู่ทางขวา รูปต้นแบบอยู่ทางขวาภาพจะอยู่ทางซ้าย ส่วนสุดท้ายคือ การหมุน ต้องวัดมุมทวนเข็มให้เป็น ตามเข็มให้เป็น และการหมุนที่ใช้มุมเกินจาก 180 องศา ต้องฝึกทำด้วยนะครับ