ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
การวัด ตอนที่ 1 2:05
การวัด ตอนที่ 2 1:42
การวัด ตอนที่ 3 4:39
การวัด ตอนที่ 4 3:27
การวัด ตอนที่ 5 4:41
การวัด ตอนที่ 6 2:52
การวัด ตอนที่ 7 3:21
การวัด ตอนที่ 8 4:18
การวัด ตอนที่ 9 5:42
การวัด ตอนที่ 10 3:07
การวัด ตอนที่ 11 3:32
การวัด ตอนที่ 12 4:13
การวัด ตอนที่ 13 4:08
การวัด ตอนที่ 14 3ซ14
การวัด ตอนที่ 15 4:58
การวัด ตอนที่ 16 3:43
การวัด ตอนที่ 17 6:01
การวัด ตอนที่ 18 3:40
การวัด ตอนที่ 19 3:25
การวัด ตอนที่ 20 4:50
การวัด ตอนที่ 21 4:03
การวัด ตอนที่ 22 7:50
การวัด ตอนที่ 23 1:59
การวัด ตอนที่ 24 2:41
การวัด ตอนที่ 25 4:13
การวัด ตอนที่ 26 5:46
การวัด ตอนที่ 27 4:12
การวัด ตอนที่ 28 3:43
การวัด ตอนที่ 29 4:00
การวัด ตอนที่ 30 4:25
การวัด ตอนที่ 31 3:33
การวัด ตอนที่ 32 2:35
การวัด ตอนที่ 33 2:05
การวัด ตอนที่ 34 1:51
การวัด ตอนที่ 35 3:30
การวัด ตอนที่ 36 2:05
การวัด ตอนที่ 37 4:03
การวัด ตอนที่ 38 3:32
การวัด ตอนที่ 39 3:40
การวัด ตอนที่ 40 2:32
การวัด ตอนที่ 41 8:40
การวัด ตอนที่ 42 4:48
การวัด ตอนที่ 43 3:18
การวัด ตอนที่ 44 5:38
การวัด ตอนที่ 45 3:29
การวัด ตอนที่ 46 3:41
การวัด ตอนที่ 47 4:00
การวัด ตอนที่ 48 3:05
การวัด ตอนที่ 49 4:42
การวัด ตอนที่ 50 2:56
การวัด ตอนที่ 51 2:59
การวัด ตอนที่ 52 3:19
การวัด ตอนที่ 53 3:14
การวัด ตอนที่ 54 7:48
การวัด ตอนที่ 55 3:49
การวัด ตอนที่ 56 2:48
การวัด ตอนที่ 57 2:19
การวัด ตอนที่ 58 1:15
การวัด ตอนที่ 59 1:55
การวัด ตอนที่ 60 2:56
การวัด ตอนที่ 61 3:21
การวัด ตอนที่ 62 3:43
การวัด ตอนที่ 63 3:12
การวัด ตอนที่ 64 4:39
การวัด ตอนที่ 65 3:58
การวัด ตอนที่ 66 4:13
การวัด ตอนที่ 67 3:11
การวัด ตอนที่ 68 1:25
การวัด ตอนที่ 69 3:37
การวัด ตอนที่ 70 2:32
การวัด ตอนที่ 71 4:21
การวัด ตอนที่ 72 5:52
บทที่ 2 การวัด
เรื่องการวัด มีหลักการเกี่ยวกับการเปลี่ยนหน่วยอยู่เพียงข้อเดียวคือ \\\"เล็ก หาร ใหญ่คูณ\\\" นักเรียนต้องจดจำการเปรียบเทียบหน่วยให้แม่นด้วยนะครับ ถ้าจำไม่ได้ก็ทำต่อไม่ได้เหมือนกัน เรื่องการตรวจสอบปีอธิกสุรทินหลักการคือ \\\"เหมือนสอง\\\"