ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 1 3:38
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 2 7:32
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 3 9:29
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 4 5:26
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 5 7:35
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 6 2:56
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 7 2:06
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 8 3:17
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 9 2:18
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 10 3:42
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 11 3:34
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 12 2:38
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 13 2:38
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 14 5:13
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 15 6:14
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 16 7:16
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 17 6:54
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 18 3:50
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 19 4:22
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 20 7:50
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 21 2:26
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 22 2:15
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 23 2:20
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 24 4:41
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 25 3:35
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 26 3:50
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 27 4:44
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 28 5:24
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 29 4:31
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 30 9:42
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 31 7:55
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 32 2:40
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 33 5:56
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 34 5:58
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 35 3:08
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 36 2:26
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 37 2:24
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 38 2:54
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 39 2:47
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 40 3:37
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 41 4:04
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 42 6:51
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 43 5:51
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 44 8:55
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 45 5:11
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 46 4:25
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 47 4:42
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 48 5:13
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 49 8:35
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 50 5:22
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 51 7:12
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 52 2:59
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 53 2:56
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 54 3:06
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 55 3:01
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 56 1:16
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 57 3:23
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 58 2:08
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 59 4:40
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 60 4:54
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 61 3:12
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 62 2:45
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 63 2:28
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 64 2:59
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 65 2:46
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 66 3:29
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 67 2:51
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 68 1:55
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 69 1:25
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 70 1:56
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 71 2:14
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 72 2:26
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 73 2:52
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 74 3:54
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 75 6:46
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 76 3:47
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 77 4:36
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 78 8:17
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 79 6:01
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 80 5:06
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 81 6:01
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 82 4:19
อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 83 5:08
บทที่ 1 อัตราส่วนและร้อยละ
อัตราส่วนสามารถขยายได้โดยการคูณ หดได้โดยการหาร อัตราส่วนต่อเนื่องหลักสำคัญ คือ ต้องหาตัวเชื่อมให้เจอ | กำไรต้องเทียบจากต้นทุน ราคาขายจะต้องสูงกว่าทุน และกำหนดให้ทุนเป็นร้อย | ขาดทุน ต้องเทียบจากต้นทุน ราคาขายจะต่ำกว่าทุน และกำหนดให้ทุนเป็นร้อย | ลดราคา ต้องเทียบจากราคาป้าย ราคาป้ายจะต่ำกว่าราคาขาย และกำหนดให้ป้ายเป็นร้อย