ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 1 4:38
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 2 3:03
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 3 4:49
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 4 9:46
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 5 5:18
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 6 11:58
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 7 3:14
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 8 5:31
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 9 3:37
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 10 1:43
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 11 2:02
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 12 4:48
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 13 1:29
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 14 5:29
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 15 4:59
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 16 5:23
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 17 4:53
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 18 5:50
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 19 3:22
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 20 4:07
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 21 4:12
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 22 3:38
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 23 2:28
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 24 4:01
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 25 5:11
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 26 3:23
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 27 4:10
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 28 2:12
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 29 1:53
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 30 5:09
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 31 5:20
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 32 5:39
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 33 7:01
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 34 2:16
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 35 2:43
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 36 7:32
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 37 5:50
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 38 2:05
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 39 1:32
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 40 1:55
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 41 2:17
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 42 3:44
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 43 3:16
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 44 2:42
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 45 1:51
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 46 2:19
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 47 1:42
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 48 2:09
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 49 4:55
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 50 4:59
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 51 3:14
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 52 3:57
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 53 2:49
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 54 2:48
การประยุกต์ 2 ตอนที่ 55 5:35
บทที่ 8 การประยุกต์ 2
ส่วนสำคัญที่สุดของพาลินโดรมก็คือการสร้างพาลินโดรมโดยโดยจะต้องระมัดระวังเรื่องการกลับตัวเลข