ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 1 3:29
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 2 2:59
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 3 4:41
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 4 2:47
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 5 1:40
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 6 11:02
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 7 14:02
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 8 4:08
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 9 6:30
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 10 4:54
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 11 4:07
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 12 3:59
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 13 3:39
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 14 4:45
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 15 5:08
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 16 6:39
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 17 8:55
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 18 7:43
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 19 3:16
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 20 1:29
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 21 4:01
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 22 10:00
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 23 4:10
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 24 2:56
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 25 2:50
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 26 0:59
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 27 0:58
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 28 2:05
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 29 6:03
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 30 6:04
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 31 4:01
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 32 3:29
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 33 3:45
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 34 2:32
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 35 2:54
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 36 2:37
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 37 2:39
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 38 1:35
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 39 1:50
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 40 1:50
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 41 4:35
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 42 3:06
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 43 3:23
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 44 3:02
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 45 3:15
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 46 3:40
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 47 2:11
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 48 2:13
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 49 2:59
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 50 3:33
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 51 2:22
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 52 4:59
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 53 2:11
คู่อันดับและกราฟ ตอนที่ 54 2:20
บทที่ 3 คู่อันดับและกราฟ

เรื่องคู่อันดับสมาชิกตัวหน้าและตัวหลังจะสลับที่กันไม่ได้ เพราะจะทำให้ความหมายเปลี่ยนไป เวลาอ่านโจทย์ต้องตั้งใจให้ดีๆ ว่าโจทย์กำหนดตัวใดเป็นสมาชิกตัวหน้า ตัวใดเป็นสมาชิกตัวหลัง | การเท่ากันของคู่อันดับ โจทย์จะประยุกต์เรื่องการแก้สมการเข้ามาด้วยใครยังไม่แม่น ต้องรีบทบทวนแล้วหล่ะ | เรื่องกราฟของคู่อันดับ ทำความเข้าใจเรื่องเครื่องหมายของแต่ละจตุภาคให้ดี