ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
การประมาณค่า ตอนที่ 1 2:18
การประมาณค่า ตอนที่ 2 4:09
การประมาณค่า ตอนที่ 3 3:03
การประมาณค่า ตอนที่ 4 7:12
การประมาณค่า ตอนที่ 5 3:58
การประมาณค่า ตอนที่ 6 4:00
การประมาณค่า ตอนที่ 7 2:58
การประมาณค่า ตอนที่ 8 2:45
การประมาณค่า ตอนที่ 9 6:20
การประมาณค่า ตอนที่ 10 2:59
การประมาณค่า ตอนที่ 11 6:46
การประมาณค่า ตอนที่ 12 7:39
การประมาณค่า ตอนที่ 13 9:49
การประมาณค่า ตอนที่ 14 2:18
การประมาณค่า ตอนที่ 15 4:56
การประมาณค่า ตอนที่ 16 3:07
การประมาณค่า ตอนที่ 17 3:07
การประมาณค่า ตอนที่ 18 5:01
การประมาณค่า ตอนที่ 19 4:51
การประมาณค่า ตอนที่ 20 6:05
การประมาณค่า ตอนที่ 21 5:38
การประมาณค่า ตอนที่ 22 4:41
การประมาณค่า ตอนที่ 23 3:45
การประมาณค่า ตอนที่ 24 3:16
การประมาณค่า ตอนที่ 25 2:45
การประมาณค่า ตอนที่ 26 2:10
การประมาณค่า ตอนที่ 27 1:36
การประมาณค่า ตอนที่ 28 1:23
การประมาณค่า ตอนที่ 29 1:35
การประมาณค่า ตอนที่ 30 1:47
การประมาณค่า ตอนที่ 31 3:17
การประมาณค่า ตอนที่ 32 3:34
การประมาณค่า ตอนที่ 33 3:15
การประมาณค่า ตอนที่ 34 3:17
การประมาณค่า ตอนที่ 35 5:48
การประมาณค่า ตอนที่ 36 2:52
การประมาณค่า ตอนที่ 37 3:31
การประมาณค่า ตอนที่ 38 3:43
การประมาณค่า ตอนที่ 39 4:39
การประมาณค่า ตอนที่ 40 4:07
การประมาณค่า ตอนที่ 41 2:02
การประมาณค่า ตอนที่ 42 5:53
การประมาณค่า ตอนที่ 43 4:28
การประมาณค่า ตอนที่ 44 2:53
การประมาณค่า ตอนที่ 45 3:43
การประมาณค่า ตอนที่ 46 2:38
การประมาณค่า ตอนที่ 47 7:32
การประมาณค่า ตอนที่ 48 2:31
การประมาณค่า ตอนที่ 49 4:03
การประมาณค่า ตอนที่ 50 2:32
การประมาณค่า ตอนที่ 51 2:34
การประมาณค่า ตอนที่ 52 3:03
การประมาณค่า ตอนที่ 53 5:08
การประมาณค่า ตอนที่ 54 2:35
การประมาณค่า ตอนที่ 55 4:12
การประมาณค่า ตอนที่ 56 5:03
การประมาณค่า ตอนที่ 57 3:46
การประมาณค่า ตอนที่ 58 2:43
การประมาณค่า ตอนที่ 59 4:11
บทที่ 2 การประมาณค่า

การประมาณค่าเรื่องนี้ไม่ยาก แต่นักเรียนหลายคนมักจะทำผิดกัน โดยหลักการที่สำคัญของเรื่องนี้มีอยู่แค่เรื่องเดียว คือ การปัดขึ้น ปัดลง เราจะมาเริ่มเรียนกันตั้งแต่การปัดให้เป็นจำนวนเต็มในหลักต่างๆ การปัดทศนิยมตำแหน่งต่างๆ การปัดเศษส่วน และอีกส่วนที่สำคัญคือการประมาณค่าผลลัพธ์ หลักการก็คือ ต้องประมาณค่าก่อนและค่อยคำนวนผลลัพธ์