ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 1 7.52
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 2 5.33
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 3 4.39
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 4 5:30
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 5 9:07
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 6 7:12
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 7.1 7:18
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 7.2 3:21
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 8 3:43
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 9 3:47
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 10 9:09
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 11 8:07
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 12 4:17
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 13 5:26
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 14 4:39
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 15 6:18
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 16 5:31
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 17 10:44
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 18 10:57
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 19 5:29
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 20 8:30
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 21 9:53
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 22 9:09
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 23 7:40
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 24 13:43
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 25 9:29
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 26 4:15
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 27 4:15
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 28 7:14
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 29 10:21
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 30 10:11
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 31 6:29
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 32 5:49
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 33 4:39
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 34 3:45
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 35 4:30
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 36 9:22
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 37 6:41
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 38 6:42
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 39 5:37
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 40 8:03
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 41 9:32
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 42 8:01
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 43 3:19
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 44 3:10
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 45 3:34
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 46 8:25
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 47 4:18
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 48 5:43
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 49 5:34
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 50 5:38
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 51 4:32
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 52 1:59
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 53 4:28
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 54 1:51
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 55 5:59
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 56 6:31
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 57 2:47
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 58 3:07
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 59 7:41
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 60 3:17
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 61 2:41
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 62 2:57
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 63 2:04
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 64 3:05
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 65 2:55
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 66 1:44
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 67 2:54
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 68 1:51
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 69 4:03
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 70 1:41
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 71 5:04
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 72 2:15
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 73 2:41
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 74 6:35
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 75 5:48
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 76 5:12
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 77 1:38
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 78 1:12
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 79 5:12
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 80 2:49
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 81 4:51
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 82 3:34
ทศนิยมและเศษส่วน ตอนที่ 83 1.59
บทที่ 1 ทศนิยมและเศษส่วน
ทศนิยมเป็นเรื่องหนึ่งที่เราคุณเคยกันมาตั้งแต่ชั้นประถม โจทย์มักจะชอบให้เราเขียนทศนิยมในรูปการกระจายทศนิยมและถ้ากระจายได้ก็ต้องรวบกลับเป็นทศนิยมได้ด้วยนะ การบวก ลบ คูณและหาร ดูหลักการของจุดให้ดี เรื่องเศษส่วนส่วนที่น่าสนใจก็คือการ บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนระคน ตรงนี้พื้นฐานต้องแน่น เรื่องการเปลี่ยนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วนตรงนี้หลายคนมักจะงง ถ้าจับหลักได้ตรงนี้จะไม่ยากเลย โจทย์ปัญหาทศนิยมไม่ยาก ที่จะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยก็คือโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเศษส่วน