ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 1 7:19
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 2 3:49
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 3 4:55
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 4 5:47
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 5 2:14
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 6 6:45
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 7 1:49
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 8 1:23
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 9 3:59
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 10 3:32
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 11 4:52
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 12 3:13
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 13 3:11
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 14 2:30
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 15 2:01
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 16 2:11
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 17 1:34
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 18 1:35
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 19 3:13
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 20 2:37
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 21 2:22
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 22 2:23
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 23 8:27
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 24 3:14
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 25 1:55
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 26 1:35
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 27 1:25
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 28 1:37
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 29 1:43
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 30 1:28
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 31 1:58
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 32 1:42
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 33 2:15
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 34 2:01
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 35 8:35
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 36 6:59
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 37 4:36
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 38 6:03
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 39 3:16
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 40 2:32
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 41 6:25
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 42 2:51
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 43 3:57
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 44 2:22
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 45 2:47
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 46 3:50
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 47 4:48
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 48 4:31
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 49 4:47
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 50 2:09
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 51 1:37
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 52 2:11
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 53 3:39
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 54 3:39
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 55 1:51
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 56 4:06
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 57 3:57
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 58 3:41
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 59 1:05
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 60 3:52
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 61 1:32
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 62 2:01
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 63 1:55
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 64 2:50
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 65 1:05
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 66 1:46
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 67 3:09
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 68 4:58
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 69 1:48
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 70 1:37
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 71 2:07
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 72 1:43
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 73 3:29
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 74 4:08
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 75 4:45
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 76 3:33
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 77 3:09
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 78 3:37
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 79 4:21
บทที่ 7 การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง
หลักๆของบทนี้จะเป็นการดำเนินการของเครื่องหมายบวก ลบ คูณ หาร ถอดวงเล็บ ใส่วงเล็บ ซึ่งนักเรียนจะต้องจับหลักการให้ได้ ค่อยๆทำนะครับ แล้วจะเข้าใจเอง การรวมจำนวนต่างๆ ค่อนข้างจะหลากหลาย นักเรียนจะต้องมองให้ออก ว่าจะใช้วิธีการรวมแบบไหน ควรจะจำสูตรผลบวกลำดับเลขคณิต ให้ได้ด้วยนะครับ อีกเรื่องที่นักเรียนมักจะทำผิดก็คือลำดับการดำเนินการ ยึดหลักให้มั่นแล้วทำถูกแน่นอน