ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 1 9:04
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 2 7:19
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 3 7:23
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 4 7:23
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 5 7:19
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 6 12:45
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 7 11:36
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 8 9:30
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 9 4:02
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 10 6:07
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 11 5:57
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 12 4:12
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 13 6:09
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 14 7:15
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 15 4:10
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 16 6:54
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 17 4:18
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 18 4:06
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 19 7:46
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 20 5:53
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 21 5:36
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 22 7:56
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 23 4:38
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 24 4:45
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 25 11:07
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 26 8:48
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 27 4:31
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 28 6:11
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 29 3:31
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 30 3:07
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 31 1:22
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 32 1:56
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 33 2:55
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 34 6:06
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 35 2:44
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 36 2:39
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 37 3:17
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 38 4:15
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 39 4:05
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 40 7:39
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 41 4:52
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 42 2:14
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 43 3:04
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 44 4:25
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 45 4:37
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 46 3:18
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 47 5:00
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 48 4:37
จำนวนและตัวเลข ตอนที่ 49 3:39
บทที่ 6 จำนวนและตัวเลข
การเปลี่ยนระหว่างตัวเลขโรมันและฮินดูอารบิก มีจุดที่มักจะสับสนแล้วทำผิด แต่เข้าใจว่าทำถูกคือ ห้ามเขียนติดกันเกิน 3 ตัว และ เลข 4 และ 9 ให้นึกถึงการลบ ส่วนเรื่องเลขฐาน ฐานสิบจะเป็นตัวเชื่อมของทุกๆฐาน ต้องฝึกเปลี่ยนกลับไปกลับมาให้คล่อง