ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
การประยุกต์ ตอนที่ 1 5:23
การประยุกต์ ตอนที่ 2 7:01
การประยุกต์ ตอนที่ 3 4:58
การประยุกต์ ตอนที่ 4 4:28
การประยุกต์ ตอนที่ 5 6:28
การประยุกต์ ตอนที่ 6 2:42
การประยุกต์ ตอนที่ 7 7:59
การประยุกต์ ตอนที่ 8 3:10
การประยุกต์ ตอนที่ 9 3:10
การประยุกต์ ตอนที่ 10 4:19
การประยุกต์ ตอนที่ 11 4:26
การประยุกต์ ตอนที่ 12 9:27
การประยุกต์ ตอนที่ 13 11:15
การประยุกต์ ตอนที่ 14 6:22
การประยุกต์ ตอนที่ 15 3:40
การประยุกต์ ตอนที่ 16 2.49
การประยุกต์ ตอนที่ 17 7:52
การประยุกต์ ตอนที่ 18 5:43
การประยุกต์ ตอนที่ 19 8:45
การประยุกต์ ตอนที่ 20 3:48
การประยุกต์ ตอนที่ 21 3:13
การประยุกต์ ตอนที่ 22 11:31
การประยุกต์ ตอนที่ 23 10:39
การประยุกต์ ตอนที่ 24 7:18
การประยุกต์ ตอนที่ 25 8:43
การประยุกต์ ตอนที่ 26 4:48
การประยุกต์ ตอนที่ 27 5:04
การประยุกต์ ตอนที่ 28 5:18
การประยุกต์ ตอนที่ 29 8:33
การประยุกต์ ตอนที่ 30 4:42
การประยุกต์ ตอนที่ 31 4:32
การประยุกต์ ตอนที่ 32 5:17
การประยุกต์ ตอนที่ 33 6:29
การประยุกต์ ตอนที่ 34 7:08
การประยุกต์ ตอนที่ 35 11:15
การประยุกต์ ตอนที่ 36 8:40
การประยุกต์ ตอนที่ 37 3:33
การประยุกต์ ตอนที่ 38 2:41
การประยุกต์ ตอนที่ 39 2:43
การประยุกต์ ตอนที่ 40 3:36
การประยุกต์ ตอนที่ 41 3:13
การประยุกต์ ตอนที่ 42 2:59
การประยุกต์ ตอนที่ 43 1:28
การประยุกต์ ตอนที่ 44 7:30
การประยุกต์ ตอนที่ 45 4:53
การประยุกต์ ตอนที่ 46 2:15
การประยุกต์ ตอนที่ 47 1:46
การประยุกต์ ตอนที่ 48 3:25
การประยุกต์ ตอนที่ 49 5:28
การประยุกต์ ตอนที่ 50 3:46
การประยุกต์ ตอนที่ 51 2:35
การประยุกต์ ตอนที่ 52 4:49
การประยุกต์ ตอนที่ 53 2:51
การประยุกต์ ตอนที่ 54 3:12
การประยุกต์ ตอนที่ 55 3:30
การประยุกต์ ตอนที่ 56 2:10
การประยุกต์ ตอนที่ 57 2:25
การประยุกต์ ตอนที่ 58 1:54
การประยุกต์ ตอนที่ 59 5:47
การประยุกต์ ตอนที่ 60 1:55
การประยุกต์ ตอนที่ 61 2:43
การประยุกต์ ตอนที่ 62 2:37
การประยุกต์ ตอนที่ 63 3:17
การประยุกต์ ตอนที่ 64 3:45
การประยุกต์ ตอนที่ 65 2:12
การประยุกต์ ตอนที่ 66 4:59
การประยุกต์ ตอนที่ 67 2:56
การประยุกต์ ตอนที่ 68 2:14
การประยุกต์ ตอนที่ 69 4:16
การประยุกต์ ตอนที่ 70 4:43
การประยุกต์ ตอนที่ 71 3:52
การประยุกต์ ตอนที่ 72 3:09
การประยุกต์ ตอนที่ 73 2:40
การประยุกต์ ตอนที่ 74 4:10
บทที่ 5 การประยุกต์
บทนี้จะมีการประยุกต์หลายเรื่องมาให้นักเรียนได้เรียนกัน ในส่วนขอเรขาคณิต จะต้องอาศัยการจำหลักการต่างๆให้ได้ถึงจะทำได้ ซึ่งครูได้ให้เทคนิคการจำไว้แล้วในเนื้อหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หลักๆจะอยู่ที่นักเรียนสามารถหา ห.ร.ม. แบบยุคคลิดได้ไหม ร้อยละในชีวิตประจะวัน ตรงนี้ต้องอาศัยการวิเคราะห์กันเยอะหน่อย แต่ถ้านักเรียนเข้าใจในเรื่องของสัดส่วนที่ครูสอน นักเรียนจะตีโจทย์ได้ถูกและทำได้