ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 1 6:01
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 2 5:56
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 3 7:09
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 4 3:42
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 5 10:13
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 6 2:52
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 7 5:05
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 8 2:02
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 9 1.34
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 10 2:50
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 11 3:14
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 12 2:40
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 13 2:38
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 14 3:04
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 15 3:16
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 16 3:30
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 17 3:40
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 18 1:55
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 19 1:40
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 20 2:43
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 21 2:43
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 22 3:12
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 23 3:35
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 24 2:20
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 25 2:15
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 26 2:58
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 27 2:30
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 28 3:36
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 29 3:42
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 30 1:48
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 31 1:13
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 32 5:27
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 33 3:27
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 34 3:26
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 35 3:09
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 36 4:24
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 37 3:06
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 38 3:02
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 39 4:25
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 40 4:11
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 41 5:10
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 42 2:21
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 43 2:22
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 44 2:46
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 45 2:06
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 46 4:15
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 47 1:11
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 48 4:32
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 49 1:50
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 50 1:11
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 51 2:10
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 52 3:10
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 53 2:34
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 54 1:16
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 55 4:43
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 56 2:19
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 57 1:27
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 58 2:26
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 59 2:31
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 60 2:18
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 61 2.:56
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 62 3:09
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 63 2:03
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 64 2:13
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 65 1:53
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 66 4:15
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 67 1:11
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 68 1:54
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 69 1:12
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 70 3:59
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 71 1:51
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 72 1:36
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 73 1:55
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 74 3:51
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 75 2:08
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 76 2:06
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 77 1:29
พื้นฐานเรขาคณิต ตอนที่ 78 3:38
บทที่ 4 พื้นฐานเรขาคณิต
ต้องแม่นคำจำกัดความและนิยามนะครับเพราะโจทย์ชอบถาม บทนี้ต้องอาศัยการลงมือทำเท่านั้นถึงจะทำได้ ทำบ่อยๆ จนจำได้ ทั้งการแบ่งครึ่ง การสร้างมุมต่างๆ จะมีมุมพื้นฐานที่ต้องสร้างให้เป็นให้ได้ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของมุมต่างๆ ส่วนการสร้างรูปทรงเรขาคณิต ต้องอาศัยพื้นฐานของการสร้างมุมค่อนข้างมากเลยทีเดียว