ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
จำนวนเต็ม ตอนที่ 1 7.12
จำนวนเต็ม ตอนที่ 2 4.55
จำนวนเต็ม ตอนที่ 3 4.40
จำนวนเต็ม ตอนที่ 4 5.57
จำนวนเต็ม ตอนที่ 5 6.13
จำนวนเต็ม ตอนที่ 6 11.35
จำนวนเต็ม ตอนที่ 7 7.01
จำนวนเต็ม ตอนที่ 8 9.18
จำนวนเต็ม ตอนที่ 9 8.59
จำนวนเต็ม ตอนที่ 10 6.03
จำนวนเต็ม ตอนที่ 11 6.57
จำนวนเต็ม ตอนที่ 12 6.43
จำนวนเต็ม ตอนที่ 13 5.21
จำนวนเต็ม ตอนที่ 14 6.14
จำนวนเต็ม ตอนที่ 15 7.31
จำนวนเต็ม ตอนที่ 16 6.23
จำนวนเต็ม ตอนที่ 17 6.20
จำนวนเต็ม ตอนที่ 18 7.11
จำนวนเต็ม ตอนที่ 19 5.53
จำนวนเต็ม ตอนที่ 20 3.46
จำนวนเต็ม ตอนที่ 21 3.43
จำนวนเต็ม ตอนที่ 22 4.34
จำนวนเต็ม ตอนที่ 23 1.59
จำนวนเต็ม ตอนที่ 24 3.08
จำนวนเต็ม ตอนที่ 25 2.19
จำนวนเต็ม ตอนที่ 26 2.54
จำนวนเต็ม ตอนที่ 27 1.45
จำนวนเต็ม ตอนที่ 28 3.10
จำนวนเต็ม ตอนที่ 29 2.29
จำนวนเต็ม ตอนที่ 30 1.19
จำนวนเต็ม ตอนที่ 31 6.01
จำนวนเต็ม ตอนที่ 32 3.08
จำนวนเต็ม ตอนที่ 33 1.53
จำนวนเต็ม ตอนที่ 34 3.14
จำนวนเต็ม ตอนที่ 35 2.45
จำนวนเต็ม ตอนที่ 36 2.10
จำนวนเต็ม ตอนที่ 37 1.41
จำนวนเต็ม ตอนที่ 38 2.21
จำนวนเต็ม ตอนที่ 39 5.31
จำนวนเต็ม ตอนที่ 40 2.57
จำนวนเต็ม ตอนที่ 41 2.40
จำนวนเต็ม ตอนที่ 42 1.59
จำนวนเต็ม ตอนที่ 43 6.31
จำนวนเต็ม ตอนที่ 44 3.41
จำนวนเต็ม ตอนที่ 45 1.40
จำนวนเต็ม ตอนที่ 46 3.17
จำนวนเต็ม ตอนที่ 47 3.25
จำนวนเต็ม ตอนที่ 48 2.21
จำนวนเต็ม ตอนที่ 49 3.48
จำนวนเต็ม ตอนที่ 50 1.30
จำนวนเต็ม ตอนที่ 51 4.44
จำนวนเต็ม ตอนที่ 52 4.58
จำนวนเต็ม ตอนที่ 53 1.20
จำนวนเต็ม ตอนที่ 54 2.03
จำนวนเต็ม ตอนที่ 55 1.17
จำนวนเต็ม ตอนที่ 56 2.24
จำนวนเต็ม ตอนที่ 57 1.12
จำนวนเต็ม ตอนที่ 58 1.37
จำนวนเต็ม ตอนที่ 59 1.52
จำนวนเต็ม ตอนที่ 60 2.28
จำนวนเต็ม ตอนที่ 61 1.25
จำนวนเต็ม ตอนที่ 62 2.07
จำนวนเต็ม ตอนที่ 63 3.20
จำนวนเต็ม ตอนที่ 64 7.44
จำนวนเต็ม ตอนที่ 65 3.33
จำนวนเต็ม ตอนที่ 66 2.19
จำนวนเต็ม ตอนที่ 67 2.42
จำนวนเต็ม ตอนที่ 68 1.34
จำนวนเต็ม ตอนที่ 69 1.26
บทที่ 2 จำนวนเต็ม
เรื่องหลักๆ ในบทนี้คงไม่พ้นการบวก ลบ คูณ และหาร ต้องจำหลักให้แม่นในเรื่องของเครื่องหมาย ค่าสมบูรณ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเข้าในนิยามให้ดีๆ ถ้าเข้าใจรับรองว่าทำโจทย์ได้ทกข้อ เรื่องสมบัติของจำนวนเต็มต้องพยายามจับหลักให้ได้ อาจจะใช้ปากกาสีๆ ในการเขียน การสังเกตตัวที่อยู่ในวงเล็บ หรือการขยายตัวออกของการกระจาย โดยทั่วไปที่ออกสอบในชั้นเรียนจะไม่ยาก แต่ถ้าเจอระดับ advance