ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 1 8.18
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 2 9.46
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 3 8.20
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 4 12.55
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 5 7.57
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 6 2.58
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 7 5.50
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 8 2.33
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 9 3.32
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 10 3.05
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 11 4.16
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 12 1.16
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 13 5.05
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 14 4.12
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 15 2.01
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 16 4.04
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 17 5.18
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 18 1.56
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 19 1.37
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 20 2.00
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 21 5.34
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 22 8.48
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 23 6.38
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 24 6.56
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 25 8.17
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 26 6.24
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 27 5.55
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 28 5.28
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 29 4.25
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 30 3.28
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 31 7.56
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 32 5.36
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 33 3.54
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 34 1.40
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 35 3.21
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 36 6.02
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 37 2.44
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 38 2.30
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 39 2.25
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 40 4.55
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 41 3.30
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 42 2.19
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 43 4.04
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 44 5.43
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 45 4.20
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 46 3.31
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 47 4.14
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 48 2.41
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 49 4.20
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ตอนที่ 50 6.40
บทที่ 1 ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย

บทนี้นักเรียนน่าจะคุ้นเคยกันดี เพราะเราเคยเรียนกันแล้วไง ตอนชั้น ป.6 ยังจำกันได้ไหมเอย ถ้าจับหลักการที่ครูฮีมสอนให้บทนี้จะไม่ยากกเลย ตรงไปตรงมา คิดเลขให้ถูกรับรอบได้คะแนนเต็มแน่นอน เนื่อหาหลักคือการแยกตัวประกอบ หาร ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ซึ่งเด็กๆ ต้องท่องสูตรคูณกันให้ได้แม่นๆ นะครับ สำคัญมาก