ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 1 3.31
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 2 2.32
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 3 3.44
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 4 3.38
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 5 4.39
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 6 3.29
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 7 4.35
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 8 5.17
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 9 5.29
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 10 6.03
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 11 4.04
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 12 4.48
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 13 3.32
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 14 3.16
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 15 5.04
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 16 5.02
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 17 2.56
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 18 3.38
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 19 7.36
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 20 7.31
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 21 6.28
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 22 5.40
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 23 5.00
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 24 9.14
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 25 6.23
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 26 2.37
รูปทรงและปริมาตร ตอนที่ 27 7.04
บทที่ 14 รูปทรงและปริมาตร
ได้รับคำยืนยันจากหลายเสียงของท่านผู้ปกครองและเด็กๆ ว่า... เข้าใจง่ายที่สุด ดูแล้วเข้าใจทันที ที่เป็นแบบนี้เพราะ ...ครูฮีมสามารถอธิบายเรื่องที่ยากให้ง่าย