ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 1 6.28
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 2 3.04
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 3 4.01
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 4 3.27
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 5 2.52
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 6 4.05
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 7 2.15
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 8 7.07
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 9 5.16
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 10 3.23
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 11 3.28
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 12 5.53
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 13 6.21
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 14 7.55
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 15 9.00
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 16 5.11
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 17 10.26
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 18 11.09
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 19 10.05
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 20 8.33
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 21 6.21
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 22 1.18
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 23 5.39
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 24 6.09
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 25 4.40
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 26 10.06
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 27 7.42
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 28 5.24
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 29 5.41
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 30 4.22
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 31 8.07
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 32 8.53
การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ตอนที่ 33 7.29
บทที่ 8 การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม
ได้รับคำยืนยันจากหลายเสียงของท่านผู้ปกครองและเด็กๆ ว่า... เข้าใจง่ายที่สุด ดูแล้วเข้าใจทันที ที่เป็นแบบนี้เพราะ ...ครูฮีมสามารถอธิบายเรื่องที่ยากให้ง่าย