ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
เส้นขนาน ตอนที่ 1 3.31
เส้นขนาน ตอนที่ 2 9.00
เส้นขนาน ตอนที่ 3 5.50
เส้นขนาน ตอนที่ 4 2.21
เส้นขนาน ตอนที่ 5 1.36
เส้นขนาน ตอนที่ 6 2.41
เส้นขนาน ตอนที่ 7 2.27
เส้นขนาน ตอนที่ 8 2.34
เส้นขนาน ตอนที่ 9 4.01
เส้นขนาน ตอนที่ 10 3.26
เส้นขนาน ตอนที่ 11 3.51
เส้นขนาน ตอนที่ 12 3.22
เส้นขนาน ตอนที่ 13 9.46
เส้นขนาน ตอนที่ 14 2.45
เส้นขนาน ตอนที่ 15 2.40
เส้นขนาน ตอนที่ 16 4.23
เส้นขนาน ตอนที่ 17 3.11
เส้นขนาน ตอนที่ 18 3.37
เส้นขนาน ตอนที่ 19 4.28
เส้นขนาน ตอนที่ 20 4.45
เส้นขนาน ตอนที่ 21 3.15
เส้นขนาน ตอนที่ 22 5.05
เส้นขนาน ตอนที่ 23 5.05
เส้นขนาน ตอนที่ 24 1.47
เส้นขนาน ตอนที่ 25 2.08
เส้นขนาน ตอนที่ 26 2.42
เส้นขนาน ตอนที่ 27 3.23
เส้นขนาน ตอนที่ 28 2.56
เส้นขนาน ตอนที่ 29 2.44
บทที่ 5 เส้นขนาน
ได้รับคำยืนยันจากหลายเสียงของท่านผู้ปกครองและเด็กๆ ว่า... เข้าใจง่ายที่สุด ดูแล้วเข้าใจทันที ที่เป็นแบบนี้เพราะ ...ครูฮีมสามารถอธิบายเรื่องที่ยากให้ง่าย