ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
เลขยกกำลัง ตอนที่ 1
เลขยกกำลัง ตอนที่ 2
เลขยกกำลัง ตอนที่ 3
เลขยกกำลัง ตอนที่ 4
เลขยกกำลัง ตอนที่ 5
เลขยกกำลัง ตอนที่ 6
เลขยกกำลัง ตอนที่ 7
เลขยกกำลัง ตอนที่ 8
เลขยกกำลัง ตอนที่ 9
เลขยกกำลัง ตอนที่ 10
เลขยกกำลัง ตอนที่ 11
เลขยกกำลัง ตอนที่ 12
เลขยกกำลัง ตอนที่ 13
เลขยกกำลัง ตอนที่ 14
เลขยกกำลัง ตอนที่ 15
เลขยกกำลัง ตอนที่ 16
เลขยกกำลัง ตอนที่ 17
เลขยกกำลัง ตอนที่ 18
เลขยกกำลัง ตอนที่ 19
เลขยกกำลัง ตอนที่ 20
เลขยกกำลัง ตอนที่ 21
เลขยกกำลัง ตอนที่ 22
เลขยกกำลัง ตอนที่ 23
เลขยกกำลัง ตอนที่ 24
เลขยกกำลัง ตอนที่ 25
เลขยกกำลัง ตอนที่ 26
เลขยกกำลัง ตอนที่ 27
เลขยกกำลัง ตอนที่ 28
เลขยกกำลัง ตอนที่ 29
เลขยกกำลัง ตอนที่ 30
เลขยกกำลัง ตอนที่ 31
เลขยกกำลัง ตอนที่ 32
เลขยกกำลัง ตอนที่ 33
เลขยกกำลัง ตอนที่ 34
เลขยกกำลัง ตอนที่ 35
เลขยกกำลัง ตอนที่ 36
เลขยกกำลัง ตอนที่ 37
เลขยกกำลัง ตอนที่ 38
เลขยกกำลัง ตอนที่ 39
เลขยกกำลัง ตอนที่ 40
เลขยกกำลัง ตอนที่ 41
เลขยกกำลัง ตอนที่ 42
เลขยกกำลัง ตอนที่ 43
เลขยกกำลัง ตอนที่ 44
เลขยกกำลัง ตอนที่ 45
เลขยกกำลัง ตอนที่ 46
เลขยกกำลัง ตอนที่ 47
เลขยกกำลัง ตอนที่ 48
เลขยกกำลัง ตอนที่ 49
เลขยกกำลัง ตอนที่ 50
เลขยกกำลัง ตอนที่ 51
3. เลขยกกำลัง (พื้นฐาน)