ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
[ความน่าจะเป็น] ตอนที่ 1 การทดลองสุ่ม และแซมเปิลสเปซ การโยนเหรียญ
[ความน่าจะเป็น] ตอนที่ 2 และแซมเปิลสเปซของการโยนลูกเต๋า
[ความน่าจะเป็น] ตอนที่ 3 และแซมเปิลสเปซของการเลือกหยิบอักษร
[ความน่าจะเป็น] ตอนที่ 4 เทคนิคการหาจำนวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซ
[ความน่าจะเป็น] ตอนที่ 5 เหตุการณ์
[ความน่าจะเป็น] ตอนที่ 6 เทคนิคการหาจำนวนของเหตุการณ์
[ความน่าจะเป็น] ตอนที่ 7 ความน่าจะเป็น
[ความน่าจะเป็น] ตอนที่ 8 เทคนิคการทำโจทย์ความน่าจะเป็น
รอติดตามแนวโจทย์ต่อไป
บทที่ 2 ความน่าจะเป็น (หลักสูตรใหม่ ปี 60)