ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
[สถิติและข้อมูล] ตอนที่ 1 เนื้อหาสถิติและข้อมูล
[สถิติและข้อมูล] ตอนที่ 2 แบบฝึกหัดสถิติและข้อมูล
บทที่ 1 สถิติและข้อมูล