ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 1 คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเซียน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 2 วิธีการหาความสัมพันธ์จากผลคูณคาร์ทีเซียน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 3 เทคนิคการหาโดเมนและเรนจ์
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 4 การหาโดเมนและเรนจ์ในรูปของสมการ
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 5 เทคนิคการหาโดเมนและเรนจ์ในรูปเศษส่วน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 6 เทคนิคการหาโดเมนและเรนจ์ในรูปรากที่ n
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 7 เทคนิคการหาโดเมนและเรนจ์ในรูปรากที่ n
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 8 ตัวอย่างการหาโดเมนและเรนจ์ในรูปรากที่ n
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 9 เทคนิคการหาโดเมนและเรนจ์ในรูปค่าสัมบูรณ์
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 10 เทคนิคการหาโดเมนและเรนจ์ในรูปเลขยกกำลัง
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 11 เทคนิคการหาโดเมนและเรนจ์ในรูปของกราฟ
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 12 วิธีการหาอินเวอร์สของความสัมพันธ์แบบแจกแจงสมาชิก
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 13 วิธีการหาอินเวอร์สของความสัมพันธ์แบบบอกเงื่อนไข
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 14 โจทย์ตัวอย่างกาารหาอินเวอร์สของความสัมพันธ์แบบบอกเงื่อนไข
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 15 วิธีการหาอินเวอร์สจากกราฟ
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 16 การหาโดเมนและเรนจ์ของตัวผกผัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 17 การหาโดเมนและเรนจ์ของตัวผกผัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 18 การตรวจสอบฟังก์ชันแบบแจกแจงสมาชิก
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 19 การตรวจสอบฟังก์ชันแบบแผนภาพ
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 20 การตรวจสอบฟังก์ชันที่เป็นกราฟ
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 21 การตรวจสอบฟังก์ชันแบบบอกเงื่อนไข
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 22 การตรวจสอบฟังก์ชันแบบบอกเงื่อนไข
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 23 สัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับฟังก์ชัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 24 เทคนิคการจำแนกฟังก์ชัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 25 ตัวอย่างการจำแนกฟังก์ชัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 26 เทคนิคการตรวจสอบฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันลดจากกราฟ
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 27 ตัวอย่างเทคนิคการตรวจสอบฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันลดจากกราฟ
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 28 เทคนิคการตรวจสอบฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันลดจากการเปรียบเทียบ
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 29 เทคนิคการตรวจสอบฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันลดโดยใช้นิยาม
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 30 เทคนิคการตรวจสอบฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันลดโดยใช้นิยาม
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 31 เทคนิคการหาค่าฟังก์ชัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 32 เทคนิคการหาค่าฟังก์ชัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 33 เทคนิคการหาค่าฟังก์ชัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 34 เทคนิคการหาค่าฟังก์ชัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 35 เทคนิคการหาค่าฟังก์ชันแบบซับซ้อน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 36 เทคนิคการหาค่าฟังก์ชันแบบซับซ้อน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 37 เทคนิคการหาค่าฟังก์ชันแบบซับซ้อน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 38 เทคนิคการหาค่าฟังก์ชันซ้อนฟังก์ชัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 39 เทคนิคการหาค่าฟังก์ชันซ้อนฟังก์ชัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 40 การหาฟังก์ชันซ้อนฟังก์ชัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 41 การหาฟังก์ชันซ้อนฟังก์ชัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 42 พีชคณิตของฟังก์ชัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 43 พีชคณิตของฟังก์ชัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 44 พีชคณิตของฟังก์ชัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 45 พีชคณิตของฟังก์ชัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 46 พีชคณิตของฟังก์ชัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 47 ตัวผกผันของฟังก์ชัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 48 เทคนิคการทำโจทย์ตัวผกผันของฟังก์ชัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 49 เทคนิคการทำโจทย์ตัวผกผันของฟังก์ชัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 50 เทคนิคการทำโจทย์ตัวผกผันของฟังก์ชัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 51 เทคนิคการทำโจทย์ตัวผกผันของฟังก์ชัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 52 เทคนิคการทำโจทย์ตัวผกผันของฟังก์ชัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 53 เทคนิคการทำโจทย์ตัวผกผันของฟังก์ชัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 54 ฟังชันประกอบ
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 55 ฟังชันประกอบ
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 56 ฟังชันประกอบ
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 57 การหาฟังชันประกอบ 3 ฟังก์ชัน
[ฟังก์ชัน] ตอนที่ 58 การหาฟังชันประกอบ 3 ฟังก์ชัน
บทที่ 1 ฟังก์ชัน (หลักสูตรใหม่ ปี 60)