ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
[หลักการนับเบื้องต้น] ตอนที่ 1 กฎเกณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
[หลักการนับเบื้องต้น] ตอนที่ 2 แผนภาพต้นไม้ที่แตกกิ่งเป็นระเบียบ
[หลักการนับเบื้องต้น] ตอนที่ 3 แผนภาพต้นไม้ที่แตกกิ่งไม่เป็นระเบียบ
[หลักการนับเบื้องต้น] ตอนที่ 4 กฎการคูณ
[หลักการนับเบื้องต้น] ตอนที่ 5 กฎการบวก
[หลักการนับเบื้องต้น] ตอนที่ 6 เทคนิคการทำโจทย์เกี่ยวกับการเดินทาง
[หลักการนับเบื้องต้น] ตอนที่ 7 เทคนิคการทำโจทย์นกเกาะกิ่งไม้
[หลักการนับเบื้องต้น] ตอนที่ 8 เทคนิคการทำโจทย์การใส่จดหมายลงตู้ไปรษณีย์
[หลักการนับเบื้องต้น] ตอนที่ 9 เทคนิคการทำโจทย์ มีบุตร
[หลักการนับเบื้องต้น] ตอนที่ 10 เทคนิคการทำโจทย์โยนเหรียญ
[หลักการนับเบื้องต้น] ตอนที่ 11 เทคนิคการทำโจทย์ทำข้อสอบ
[หลักการนับเบื้องต้น] ตอนที่ 12 เทคนิคการโยนลูกเต๋า
[หลักการนับเบื้องต้น] ตอนที่ 13 เทคนิคการเรียงตัวเลข
[หลักการนับเบื้องต้น] ตอนที่ 14 เทคนิคการเรียงตัวเลข
[หลักการนับเบื้องต้น] ตอนที่ 15 เทคนิคเข้า-ออกประตู
[หลักการนับเบื้องต้น] ตอนที่ 16 แฟคทอเรียล
รอสักพักครูจะเพิ่มแนวโจทย์และแบบฝึกหัดให้นะครับ
บทที่ 1 หลักการนับเบื้องต้น (หลักสูตรใหม่ ปี 60)