ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
[ตอนที่ 1 ] แผนผังของจำนวนต่างๆ
[ตอนที่ 2] สมบัติของจำนวนจริง
[ตอนที่ 3] สมบัติการบวกและการคูณ
[ตอนที่ 4] ตัวอย่างสมบัติของจำนวนจริง
[ตอนที่ 5] สมบัติการลบและการหาร
[ตอนที่ 6] เทคนิคการใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ
[ตอนที่ 7] ตัวอย่างทฤษฎีบทเศษเหลือ
[ตอนที่ 8] เทคนิคการใช้ทฤษฎีตัวประกอบ
[ตอนที่ 9] ตัวอย่างทฤษฎีตัวประกอบ
[ตอนที่ 10] เทคนิคการหารพหุนาม
[ตอนที่ 11] ตัวอย่างการหารพหุนาม
[ตอนที่ 12] เทคนิคการแยกตัวประกอบพหุนาม
[ตอนที่ 13] ตัวอย่างการแยกตัวประกอบพหุนาม
[ตอนที่ 14] ตัวอย่างการแยกตัวประกอบพหุนาม
[ตอนที่ 15] วิธีการแก้สมการกำลัง 3 ด้วยการดึงตัวร่วม
[ตอนที่ 16] เทคนิคการแก้สมการด้วยทบเศษเหลือและการหารสังเคราะห์
[ตอนที่ 17] ตัวอย่างการแก้สมการพหุนาม
[ตอนที่ 18] ตัวอย่างการแก้สมการพหุนาม
[ตอนที่ 19] ตัวอย่างการแก้สมการพหุนาม
[ตอนที่ 20] ตัวอย่างการแก้สมการพหุนาม
[ตอนที่ 21] เทคนิคการดูช่วงคำตอบของอสมการ
[ตอนที่ 22] เทคนิคการแก้อสมการ
[ตอนที่ 23] เมื่อเจอ - x ในอสมการ
[ตอนที่ 24] เมื่อเจอ x ยกกำลังเลขคู่
[ตอนที่ 25] เทคนิคการจัดรูป
[ตอนที่ 26] เทคนิคการตัดวงเล็บที่เป็นบวกทิ้ง
[ตอนที่ 27] เทคนิคอสมการกับเศษส่วน
[ตอนที่ 28] โจทย์อสมการกับเศษส่วน
[ตอนที่ 29] โจทย์อสมการกับเศษส่วน
[ตอนที่ 30] โจทย์อสมการกับเศษส่วน
[ตอนที่ 31] โจทย์อสมการกับเศษส่วน
[ตอนที่ 32] เทคนิคอสมการโดยการดึงตัวร่วม
[ตอนที่ 33] วิธีถอดค่าสัมบูรณ์
[ตอนที่ 34] วิธีการแก้สมการที่ติดค่าสัมบูรณ์
[ตอนที่ 35] สมการที่มีค่าสัมบูรณ์ทั้งสองข้าง
[ตอนที่ 36] การแก้สมการค่าสัมบูรณ์ที่ต้องตรวจสอบคำตอบ
[ตอนที่ 37] การแก้สมการค่าสัมบูรณ์ที่ต้องตรวจสอบคำตอบ
[ตอนที่ 38] เทคนิคที่ 1 การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์
[ตอนที่ 39] เทคนิคที่ 1 การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์
[ตอนที่ 40] เทคนิคที่ 1 การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์
[ตอนที่ 41] เทคนิคที่ 1 การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์
[ตอนที่ 42] เทคนิคที่ 1 การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์
[ตอนที่ 43] เทคนิคที่ 2 การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์
[ตอนที่ 44] เทคนิคที่ 2 การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์
[ตอนที่ 45] เทคนิคที่ 2 การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์
บทที่ 3 ระบบจำนวนจริงและพหุนาม
หัวใจหลักคือการแก้สมการ สิ่งที่เราจะพลาดกัน คือ ไม่รู้ว่าขั้นตอนที่ถูกต้องทำยังไง ข้อควรระวังอยู่ตรงไหน เรียกได้ว่าบทนี้เวลาเดิน ต้องระวังกับระเบิดในทุกก้าว สิ่งที่เจอปัญหาบ่อยๆ คือ เห็นโจทย์แล้วเริ่มต้นไม่ถูก ครูจะให้จุดสังเกตในทุกๆข้อ อธิบายเหตุผลประกอบว่าทำไมต้องทำแบบนี้ อีกจุดอันตราย คือ อสมการ ต้องระวังเครื่องหมาย และต้องเขียนช่วงคำตอบให้เป็น