ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
[ตอนที่ 1] ประพจน์คืออะไร
[ตอนที่ 2] ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประพจน์
[ตอนที่ 3] สัญลักษณ์ที่ใช้แทนประพจน์
[ตอนที่ 4] ตัวเชื่อมทั้ง 5 แบบ
[ตอนที่ 5] จุดเด่นของตัวเชื่อมแต่ละแบบ
[ตอนที่ 6] เทคนิคการสร้างตารางค่าความจริง
[ตอนที่ 7] การหาค่าความจริงเมื่อรู้ครบทุกพจน์
[ตอนที่ 8] การหาค่าความจริงเมื่อรู้บางพจน์
[ตอนที่ 9] กำหนดค่าความจริงของประพจน์หลัก แล้วหาประพจน์ย่อยๆ
[ตอนที่ 10] ประพจน์ที่สมมูลกัน
[ตอนที่ 11] การใช้ตารางหาสมมูล
[ตอนที่ 12] สูตรสมมูลขั้นเทพ
[ตอนที่ 13] เทคนิคการแก้โจทย์สมมูล
[ตอนที่ 14] โจทย์ตัวอย่าเรื่องสมมูล ตอนที่ 1
[ตอนที่ 15] โจทย์ตัวอย่าเรื่องสมมูล ตอนที่ 2
[ตอนที่ 16] สัจนิรันดร์ คืออะไร
[ตอนที่ 17] การตรวจสอบสัจนิรันดร์โดยใช้ตารางค่าความจริง
[ตอนที่ 18] การตรวจสอบสัจนิรันดร์โดยใช้การสมมุติเท็จ
[ตอนที่ 19] ตัวอย่างโจทย์การสมมุติเท็จ
[ตอนที่ 20] สัจนิรันดร์ของตัวเชื่อม และ
[ตอนที่ 21] เทคนิคตรวจสอบสัจนิรันดร์ด้วย สมมูล
[ตอนที่ 22] เทคนิคการแก้ปัญหาเรื่องการอ้างเหตุผล
[ตอนที่ 23] ฝึกโจทย์การอ้างเหตุผล ตอนที่ 1
[ตรรกศาสตร์] ตอนที่ 24 ฝึกโจทย์การอ้างเหตุผล ตอนที่ 2
[ตรรกศาสตร์] ตอนที่ 25 ประโยคเปิด
[ตรรกศาสตร์] ตอนที่ 26 ตัวบ่งปริมาณ
[ตรรกศาสตร์] ตอนที่ 27 ประโยคเปิด 2 ตัว
[ตรรกศาสตร์] ตอนที่ 28 ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ 1 ตัว
[ตรรกศาสตร์] ตอนที่ 29 ลุยโจทย์ตัวบ่งปริมาณ
[ตรรกศาสตร์] ตอนที่ 30 สมมูลของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
[ตรรกศาสตร์] ตอนที่ 31 นิเสธของตัวบ่งปริมาณ
[ตรรกศาสตร์] ตอนที่ 32 เทคนิคการทำโจทย์ที่มีตัวบ่งปริมาณ 2 ตัว
[ตรรกศาสตร์] ตอนที่ 33 เทคนิคการทำโจทย์ที่มีตัวบ่งปริมาณ 2 ตัว
[ตรรกศาสตร์] ตอนที่ 34 เทคนิคการทำโจทย์ที่มีตัวบ่งปริมาณ 2 ตัว
[ตรรกศาสตร์] ตอนที่ 35 เทคนิคการทำโจทย์ที่มีตัวบ่งปริมาณ 2 ตัว
[ตรรกศาสตร์] ตอนที่ 36 เทคนิคการทำโจทย์ที่มีตัวบ่งปริมาณ 2 ตัว
[ตรรกศาสตร์] ตอนที่ 37 เทคนิคการทำโจทย์ที่มีตัวบ่งปริมาณ 2 ตัว
บทที่ 2 ตรรกศาสตร์
บทนี้ถือเป็นบทหนึ่งที่ใช้การคำนวนน้อยมาก หลักๆจะเป็นการให้เราวิเคราะห์หาค่าต่างๆ เช่น ค่าความจริง ตรวจสอบการสมมูล ตรวจสอบสัจนิรันดร์ การอ้างเหตผล ทั้งหมด เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันทุกเรื่อง จะทิ้งเรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่ได้เลย พระเอกของเรื่องนี้ คือ ตัวเชื่อ ถ้า...แล้ว เจอแน่ๆ 1000% ถ้าอยากทำบทนี้ให้ได้ดี จำไว้ว่า เวลาที่ครูสอน พยายามค่อยๆ คิดตาม เพราะครูสรุปสิ่งสำคัญมาให้ครบถ้วนแล้ว