ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
[ตอนที่ 1] 2 วิธีในการเขียนเซต
[ตอนที่ 2] สัญลักษณ์แทนเซตจำนวน
[ตอนที่ 3] ชนิดของเซตที่ต้องรู้
[ตอนที่ 4] ตัวอย่างเพื่อความเข้าใจเรื่องพื้นฐานเซต
[ตอนที่ 5] เทคนิคเซตที่เท่ากัน เทียบเท่ากัน
[ตอนที่ 6] เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องพื้นฐานของเซต ตอนที่ 1
[ตอนที่ 7] เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องพื้นฐานของเซต ตอนที่ 2
[ตอนที่ 8] เทคนิคการหาสับเซต
[ตอนที่ 9] ตัวอย่างสับเซต
[ตอนที่ 10] เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องสับเซต ตอนที่ 1
[ตอนที่ 11] เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องสับเซต ตอนที่ 2
[ตอนที่ 12] เทคนิคการหาเพาเวอร์เซต
[ตอนที่ 13] วิธีการหาเพาเวอร์เซตซ้อนๆ
[ตอนที่ 14] เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องเพาเวอร์เซต
[ตอนที่ 15] แผนภาพเวนน์ ออยเลอร์
[ตอนที่ 16] เทคนิคหาพื้นที่แรเงาแผนภาพเวนน์ ออยเลอร์
[ตอนที่ 17] เทคนิคเพิ่มเติมแผนภาพเวนน์ ออยเลอร์
[ตอนที่ 18] เฉลยแบบฝึกหัดการดำเนินการเกี่ยวกับเซต ตอนที่ 1
[ตอนที่ 19] เฉลยแบบฝึกหัดการดำเนินการเกี่ยวกับเซต ตอนที่ 2
[ตอนที่ 20] กฎที่ต้องรู้เกี่ยวกับเซต
[ตอนที่ 21] สูตรการหาจำนวนสมาชิกภายในเซต
[ตอนที่ 22] เทคนิคการใช้แผนภาพในการหาจำนวนสมาชิก
[ตอนที่ 23] เฉลยแบบฝึกหัดการหาจำนวนสมาชิกของเซต ตอนที่ 1
[ตอนที่ 24] เฉลยแบบฝึกหัดการหาจำนวนสมาชิกของเซต ตอนที่ 2
[ตอนที่ 25] เทคนิคการใช้แผนภาพแก้โจทย์ปัญหา
[ตอนที่ 26] ตัวอย่างการใช้แผนภาพแก้โจทย์ปัญหา ตอนที่ 1
[ตอนที่ 27] ตัวอย่างการใช้แผนภาพแก้โจทย์ปัญหา ตอนที่ 2
[ตอนที่ 28] เฉลยแบบฝึกหัดการใช้แผนภาพแก้โจทย์ปัญหา ตอนที่ 1
[ตอนที่ 29] เฉลยแบบฝึกหัดการใช้แผนภาพแก้โจทย์ปัญหา ตอนที่ 2
[ตอนที่ 30] เฉลยแบบฝึกหัดการใช้แผนภาพแก้โจทย์ปัญหา ตอนที่ 3
บทที่ 1 เซต
บทนี้ถือเป็นบทหนึ่งที่ใช้การคำนวนน้อยมาก หลักๆจะเป็นการให้เราวิเคราะห์หาค่าต่างๆ เช่น ค่าความจริง ตรวจสอบการสมมูล ตรวจสอบสัจนิรันดร์ การอ้างเหตผล ทั้งหมด เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันทุกเรื่อง จะทิ้งเรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่ได้เลย พระเอกของเรื่องนี้ คือ ตัวเชื่อ ถ้า...แล้ว เจอแน่ๆ 1000% ถ้าอยากทำบทนี้ให้ได้ดี จำไว้ว่า เวลาที่ครูสอน พยายามค่อยๆ คิดตาม เพราะครูสรุปสิ่งสำคัญมาให้ครบถ้วนแล้ว