ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
[ตอนที่ 1] โครงสร้างระบบจำนวนจริง
[ตอนที่ 2] มีไหมจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนจริง
[ตอนที่ 3] จำนวนน้อยสุด จำนวนมากสุด
[ตอนที่ 4] สมบัติการเท่ากันของจำนวน
[ตอนที่ 5] สิ่งสำคัญของสมบัติการบวกและการคูณ
[ตอนที่ 6] ตัวอย่างของสมบัติการบวกและการคูณ
[ตอนที่ 7] ความสำคัญของการแจกแจง
[ตอนที่ 8] เทคนิคการแยกตัวประกอบโดยการดึงตัวร่วม
[ตอนที่ 9] เทคนิคการแยกตัวประกอบด้วยผลต่างกำลังสอง
[ตอนที่ 10] วิธีมองการแยกตัวประกอบ
[ตอนที่ 11] ความลับของการดึงลบและกระจายลบ
[ตอนที่ 12] เทคนิคหาตัวประกอบแล้วคูณไขว้
[ตอนที่ 13] วิธีการใช้กำลังสองสมบูรณ์ที่ถูกต้อง
[ตอนที่ 14] การใช้อาวุธที่ชื่อผลต่างกำลังสองและรูท
[ตอนที่ 15] ความลับของการดึงตัวร่วมที่หลายคนไม่เคยรู้
[ตอนที่ 16] เทคนิคการแยกตัวประกอบพหุนาม 4 พจน์
[ตอนที่ 17] แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบ ตอนที่ 1
[ตอนที่ 18] แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบ ตอนที่ 2
[ตอนที่ 19] เทคนิคการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
[ตอนที่ 20] เทคนิคการใช้สูตร
[ตอนที่ 21] แบบฝึกหัดเรื่องการแก้สมการ
[ตอนที่ 22] แบบฝึกหัดเรื่องการแก้สมการ
[ตอนที่ 23] โจทย์ปัญหาการแก้สมการ
[ตอนที่ 24] โจทย์ปัญหาการแก้สมการ
[ตอนที่ 25] โจทย์ปัญหาการแก้สมการ
[ตอนที่ 26] โจทย์ปัญหาการแก้สมการ
[ตอนที่ 27] โจทย์ปัญหาการแก้สมการ
[ตอนที่ 28] โจทย์ปัญหาการแก้สมการ
[ตอนที่ 29] โจทย์ปัญหาการแก้สมการ
[ตอนที่ 30] อสมการกับเส้นจำนวนจริง
[ตอนที่ 31] การเขียนช่วงบนเส้นจำนวนจริง
[ตอนที่ 32] เทคนิคการหาช่วงคำตอบ
[ตอนที่ 33] เทคนิคการแก้สมการอย่างง่าย
[ตอนที่ 34] เทคนิคการแก้สมการอย่างง่าย
[ตอนที่ 35] เทคนิคการแก้อสมการอย่างง่าย
[ตอนที่ 36] การเอาค่าลบคูณหรือหารอสมการ
[ตอนที่ 37] เทคนิคการแก้อสมการดีกรีสอง
[ตอนที่ 38] เทคนิคการแก้อสมการดีกรีสอง
[ตอนที่ 39] เทคนิคการแก้อสมการดีกรีสอง
[ตอนที่ 40] การแก้อสมการด้วยกำลังสองสมบูรณ์
[ตอนที่ 41] การแก้โจทย์ปัญหาอสมการ
[ตอนที่ 42] การแก้โจทย์ปัญหาอสมการ
[ตอนที่ 43] เทคนิคถอดค่าสัมบูรณ์
[ตอนที่ 44] การแก้สมการค่าสัมบูรณ์
[ตอนที่ 45] การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์
บทที่ 3 จำนวนจริง
บทนี้เอากับแบบตรงๆเลยนะ มันคือการแก้สมการ นักเรียนต้องแม่นและเข้าใจรูปแบบและเทคนิค เพราะที่โรงเรียนนักเรียนจะเจอรูปแบบเยอะจนปวดหัว หัวใจของมันก็คือ แยกตัวประกอบต้องได้ แก้สมการต้องเป็น ปัญหาที่นักเรียนจะเจอแล้วทำให้ยอมแพ้คือทำกำลังสองสมบูรณ์ไม่ได้ ฝึกบ่อยๆ เทคนิคครูให้ไปแล้วไปลองใช้ ทำบ่อยๆ อีกอันหนึ่งคือเรื่องค่าสัมบูรณ์ เรื่องอสมการ อันนี้ไม่ต้องกลัว ตั้งใจ ทำได้แน่นอน