ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
[ตอนที่ 1] วิธีการให้เหตุผลแบบอุปนัย
[ตอนที่ 2] เคล็ดลับที่เกาส์ใช้ในการบวกเลขให้เร็วสุดๆ
[ตอนที่ 3] ความสัมพันธ์ของชุดตัวเลขในการให้เหตุผลแบบอุปนัย ตอนที่ 1
[ตอนที่ 4] ความสัมพันธ์ของชุดตัวเลขในการให้เหตุผลแบบอุปนัย ตอนที่ 2
[ตอนที่ 5] เฉลยแบบฝึกหัดการให้เหตุผลแบบอุปนัย ตอนที่ 1
[ตอนที่ 6] เฉลยแบบฝึกหัดการให้เหตุผลแบบอุปนัย ตอนที่ 2
[ตอนที่ 7] 3 เทคนิคการวาดรูปแผนภาพเวนน์ ออยเลอร์
[ตอนที่ 8] เคล็ดลับวิธีการให้เหตุผลแบบนิรนัย
[ตอนที่ 9] ตัวอย่างการให้เหตุผลแบบนิรนัย ตอนที่ 1
[ตอนที่ 10] ตัวอย่างการให้เหตุผลแบบนิรนัย ตอนที่ 2
[ตอนที่ 11] ตัวอย่างการให้เหตุผลแบบนิรนัย ตอนที่ 3
[ตอนที่ 12] ตัวอย่างการให้เหตุผลแบบนิรนัย ตอนที่ 4
[ตอนที่ 13] เฉลยแบบฝึกหัดการให้เหตุผลแบบนิรนัย ตอนที่ 1
[ตอนที่ 14] เฉลยแบบฝึกหัดการให้เหตุผลแบบนิรนัย ตอนที่ 2
[ตอนที่ 15] เฉลยแบบฝึกหัดการให้เหตุผลแบบนิรนัย ตอนที่ 3
บทที่ 2 การให้เหตุผล
แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกคือการให้เหตุผลแบบอุปนัย ครูจะบอกว่ามันเหมือนกับการแก้ปริศนาอักษรไขว้ เราต้องสังเกต หาความเชื่อมโยงของตัวเลขแต่ละตัว โจทย์แบบง่ายๆ เห็นแล้วก็ตอบได้ทันทีเลย โจทย์ที่ยากต้องเคยฝึกทำมาก่อนถึงจะทำได้ ใช้เวลาน้อย อีกส่วนคือการให้เหตุผลแบบนิรนัย จะใช้แผนภาพเวนน์และออยเลอร์เข้ามาช่วย ครูจะแอบกระซิบว่ามันง่ายมากๆๆๆ ถ้าเข้าใจเทคนิคที่ครูสอน