ชื่อเรื่อง เวลา ดูวิดีโอ
[ตอนที่ 1] 2 วิธีในการเขียนเซต
[ตอนที่ 2] สัญลักษณ์แทนเซตจำนวน
[ตอนที่ 3] ชนิดของเซตที่ต้องรู้
[ตอนที่ 4] ตัวอย่างเพื่อความเข้าใจเรื่องพื้นฐานเซต
[ตอนที่ 5] เทคนิคเซตที่เท่ากัน เทียบเท่ากัน
[ตอนที่ 6] เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องพื้นฐานของเซต ตอนที่ 1
[ตอนที่ 7] เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องพื้นฐานของเซต ตอนที่ 2
[ตอนที่ 8] เทคนิคการหาสับเซต
[ตอนที่ 9] ตัวอย่างสับเซต
[ตอนที่ 10] เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องสับเซต ตอนที่ 1
[ตอนที่ 11] เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องสับเซต ตอนที่ 2
[ตอนที่ 12] เทคนิคการหาเพาเวอร์เซต
[ตอนที่ 13] วิธีการหาเพาเวอร์เซตซ้อนๆ
[ตอนที่ 14] เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องเพาเวอร์เซต
[ตอนที่ 15] แผนภาพเวนน์ ออยเลอร์
[ตอนที่ 16] เทคนิคหาพื้นที่แรเงาแผนภาพเวนน์ ออยเลอร์
[ตอนที่ 17] เทคนิคเพิ่มเติมแผนภาพเวนน์ ออยเลอร์
[ตอนที่ 18] เฉลยแบบฝึกหัดการดำเนินการเกี่ยวกับเซต ตอนที่ 1
[ตอนที่ 19] เฉลยแบบฝึกหัดการดำเนินการเกี่ยวกับเซต ตอนที่ 2
[ตอนที่ 20] กฎที่ต้องรู้เกี่ยวกับเซต
[ตอนที่ 21] สูตรการหาจำนวนสมาชิกภายในเซต
[ตอนที่ 22] เทคนิคการใช้แผนภาพในการหาจำนวนสมาชิก
[ตอนที่ 23] เฉลยแบบฝึกหัดการหาจำนวนสมาชิกของเซต ตอนที่ 1
[ตอนที่ 24] เฉลยแบบฝึกหัดการหาจำนวนสมาชิกของเซต ตอนที่ 2
[ตอนที่ 25] เทคนิคการใช้แผนภาพแก้โจทย์ปัญหา
[ตอนที่ 26] ตัวอย่างการใช้แผนภาพแก้โจทย์ปัญหา ตอนที่ 1
[ตอนที่ 27] ตัวอย่างการใช้แผนภาพแก้โจทย์ปัญหา ตอนที่ 2
[ตอนที่ 28] เฉลยแบบฝึกหัดการใช้แผนภาพแก้โจทย์ปัญหา ตอนที่ 1
[ตอนที่ 29] เฉลยแบบฝึกหัดการใช้แผนภาพแก้โจทย์ปัญหา ตอนที่ 2
[ตอนที่ 30] เฉลยแบบฝึกหัดการใช้แผนภาพแก้โจทย์ปัญหา ตอนที่ 3
บทที่ 1 เซต
เซต เป็นบทที่เชื่อมโยงไปหลายบท คือ ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง ฟังก์ชัน ทฤษฎีกราฟ ในบทนี้เราจะได้เจอคำศัพท์ใหม่ๆ ต้องทำความเข้าใจให้ดี เพราะแต่ละคำมันมีความหมายและสำคัญ  หัวใจสำคัญของเรื่องนี้ ต้องพยายามคิดอย่างเป็นระบบ ทีละขั้น ทีละตอน เพราะโจทย์จะชอบหลอกล่อให้เราเข้าใจผิด หรือเพิ่มความซับซ้อน จนบางครั้งทำให้เราเริ่มต้นไม่ถูก เราต้องจำเทคนิคที่ครูสอนให้ได้ ฝึกบ่อยๆ ทำซ้ำๆ