คอร์ส ม.5 เทอม 2 (เพิ่มเติม)

[คณิตเพิ่มเติม รวม 3 บท /  ราคา 1,900 บาท]
+เอกสารการเรียน pdf
+ดูได้ไม่มีหมดอายุ
+++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++

1.จำนวนเชิงซ้อน
2.ความน่าจะเป็น