คอร์ส ม.5 เทอม 2 (พื้นฐาน)

+เอกสารการเรียน pdf
+ดูได้ไม่มีหมดอายุ
+++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++

1.สถิติและข้อมูล
2.การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
3.ลำดับและอนุกรม
4. ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน