คอร์ส ม.5 เทอม 1 (เพิ่มเติม)

[คณิตพื้นฐาน รวม 3 บท /  ราคา 1,900 บาท]
+เอกสารการเรียน pdf
+ดูได้ไม่มีหมดอายุ
+++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++
1.ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
2.เมทริกซ์
3.เวกเตอร์ในสามมิติ