คอร์ส ม.5 เทอม 1 (เพิ่มเติม)

[คณิตพื้นฐาน รวม 3 บท / ราคา 1,400 บาท]
+เอกสารการเรียน pdf
+ดูได้ไม่มีหมดอายุ
+++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++
1.ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการึทึม
2.ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
3.เวกเตอร์ในสามมิติ