คอร์ส ม.5 เทอม 1 (เพิ่มเติม)

+เอกสารการเรียน pdf
+ดูได้ไม่มีหมดอายุ
+++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++
1.ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
2.เมทริกซ์
3.เวกเตอร์ในสามมิติ