คอร์ส ม.5 เทอม 1 (พื้นฐาน)

+เอกสารการเรียน pdf
+ดูได้ไม่มีหมดอายุ
+++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++

1.เลขยกกำลัง
2.ฟังก์ชัน