คอร์ส ม.5 เทอม 1 (พื้นฐาน)

[คณิตพื้นฐาน รวม 2 บท / ราคา 1,400 บาท]
+เอกสารการเรียน pdf
+ดูได้ไม่มีหมดอายุ
+++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++

1.ลำดับและอนุกรม
2.ความน่าจะเป็น