คอร์ส ม.4 เทอม 2 (เพิ่มเติม)

[คณิตเพิ่มเติม รวม 3 บท / ราคา 1,000 บาท]
+เอกสารการเรียน pdf
+ดูได้ไม่มีหมดอายุ
+++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++

1.ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
2.ฟังก์ชัน
3.เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย